ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

Podujatie je určené deťom od 18 mesiacov do 3 rokov. Výtvarné dielničky spojené s herničkou. Príprava do MŠ.

téma : Bosorka

lektor : Mgr. Katarína Godorová

info : katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141 

CC Centrum

  28.10.2020 | 9:00, 10:30 - 10:00, 11:30

  Pre deti

 1,50 € / osoba

ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

Podobné podujatia