ČARBANIČKY

výtvarný ateliér spojený s herňou, pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov, v sprievode rodiča

Hráme sa, tvoríme a maľujeme. Výuka základných výtvarník techník hrou.

Predpríprava na MŠ.

téma:

Hráme sa, tvoríme a maľujeme. Výuka základných výtvarník techník hrou.

Predpríprava na MŠ.

téma: Vločky

lektor: Mgr. Katarína Godorová

info: 0903 264 141,  katarina.godorova@kzp.sk

 

lektor: Mgr. Katarína Godorová

info: 0903 264 141,  katarina.godorova@kzp.sk

CC Centrum

  15.02.2023 | 09:30 - 11:45

  PRE DETI

 3 € /rodič + dieťa/, 4 € / rodič + 2 deti/

ČARBANIČKY

Podobné podujatia