ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

V zmysle vyhlásenia ústredného krízového štábu SR prijalo vedenie Kultúrnych zariadení Petržalky

toto opatrenie: Všetky zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum

sú od 16.3.2020 do 29.3.2020 ZATVORENÉ

a do uvedeného termínu sú všetky plánované podujatia ZRUŠENÉ.

OZNAM o vrátení vstupeniek, ktoré boli zakúpené v pokladniach KZP (DK Zrkadlový háj a DK Lúky),

TU: http://www.kzp.sk/sprava/zmena-otvaracich-hodin-pokladne-kzp

(Ostatné vstupenky je možné vrátiť výhradne na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené).

...............................................................................................................................

Kreslenie pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov do 3 rokov, zamerané na osvojenie si jednoduchých výtvarných techník s orientáciou na precvičovanie jemnej motoriky u najmenších detí. Predpríprava na MŠ.

téma : VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA

lektor : Mgr. Katarína Godorová, katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141 volať do 15:00

CC Centrum

  23.03.2020 | 9:30 - 10:30

  Pre deti

 1.50 / osoba

ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

Podobné podujatia