ARS POETICA: MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL

Pásmo filmových interpretácií poézie z dielne Sliezskej univerzity v Opave.

Výberové pásmo filmových interpretácií poézie z dielne študentov a pedagógov Sliezskej univerzity v Opave. Unikátny projekt vznikol za účelom zatraktívnenia  výučby svetovej i českej literatúry na stredných školách. Ukázalo sa, že interpretácia modernej poézie pomocou filmového jazyka je vhodným nástrojom na zvýraznenie jej mnohovrstevných podôb a tiež zaujímavou tvorivou výzvou pre študentov filmového umenia.  

Využite možnosť výhodnej ponuky 6 vstupov na všetky filmy premietané v rámci festivalu za 9 Eur.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  20.11.2023 | 18:30 - 19:30

  KINO

 3 / 9 €

ARS POETICA: MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL

Podobné podujatia