september 2020

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

276a Červený Bicykel umelecký výkon vystúpenie  - 12.9.2020 12.9.2020 2.9.2020
277 Storno Bajan
278 Nota Media nájomná prenájom priestorov 301,60 €  +  1.9.2020 30.6.2021 2.9.2020
279 Folklórik nájomná prenájom priestorov 20,00 €  + 22.9.2020 22.9.2020 7.9.2020
280 Hájenka nájomná prenájom priestorov 30,00 €  + 16.9.2020 16.9.2020 7.9.2020
281 Slovenský zväz telesne postihnutých nájomná prenájom priestorov 50,00 €  + 10.9.2020 30.9.2020 7.9.2020
282 OZ LA PORTELA nájomná prenájom priestorov 30,00 €  + 10.9.2020 10.9.2020 8.9.2020
283 Kresťanské centrum nájomná prenájom priestorov 100,00 €  + 30.8.2020 30.8.2020 8.9.2020
284 Kresťanské centrum nájomná prenájom priestorov 400,00 €  + 6.9.2020 27.9.2020 8.9.2020
285 OZ Hájenka nájomná prenájom priestorov 60,00 €  + 10.9.2020 10.9.2020 8.9.2020
286 Nadácia konzervatória umelecký výkon vystúpenie  - 19.7.2020 30.8.2020 8.9.2020
287 Nadácia konzervatória umelecký výkon vystúpenie  - 26.8.2020 26.8.2020 8.9.2020
288 Zuzana Suchánková umelecký výkon vystúpenie  - 14.8.2020 14.8.2020 8.9.2020
289 Jozef Miklós umelecký výkon vystúpenie  - 9/2020 5.12.2020 8.9.2020
290 Karol Rédli umelecký výkon vystúpenie  - 9/2020 5.12.2020 8.9.2020
291 Miloš Biháry umelecký výkon vystúpenie  - 10.9.2020 5.12.2020 8.9.2020
292 Terézia Čikošová umelecký výkon vystúpenie  - 10.9.2020 10.9.2020 8.9.2020
293 Lucia Juklová umelecký výkon vystúpenie  - 9/2020 5122020 10.9.2020
294 Alžbeta Kutliaková umelecký výkon vystúpenie  - 9/2020 5.12.2020 10.9.2020
295 Peter Bulík umelecký výkon vystúpenie  - 9.7.2020 27.8.2020 10.9.2020
296 Divadlo TANDEM o spolupráci vystúpenie  - 11.9.2020 11.9.2020 10.9.2020
297 Jednota dôchodcov nájomná prenájom priestorov 0 11.11.2020 11.11.2020 10.9.2020
298 Storno Martin Zimanyi
299 Nadácia konzervatória Tolstého umelecký výkon vystúpenie  - 20.9.2020 20.9.2020 16.9.2020
300 Peter Niňaj umelecký výkon vystúpenie  - 17.9.2020 17.9.2020 16.9.2020
301 Petra Černocká umelecký výkon vystúpenie  - 17.9.2020 17.9.2020 16.9.2020
302 Róbert Puškár umelecký výkon vystúpenie  - 17.9.2020 17.9.2020 16.9.2020
303 Milan Markovič umelecký výkon vystúpenie  - 17.9.2020 17.9.2020 16.9.2020
304 Adrián Ohrádka umelecký výkon vystúpenie  - 20.9.2020 20.9.2020 16.9.2020
305 Boris Bilčík umelecký výkon vystúpenie  - 9.9.2020 9.9.2020 16.9.2020
306 Slovenský filmový zväz nájomná prenájom priestorov 1 000,00 €  + 20.9.2020 20.9.2020 16.9.2020
307 Slovenský filmový zväz nájomná prenájom priestorov 600,00 €  + 20.9.2020 20.9.2020 18.9.2020
308 CZŠ NARNIA nájomná prenájom priestorov 480,00 €  + 22.9.2020 24.9.2020 21.9.2020
309 Obvodná poľovnícka komora nájomná prenájom priestorov 200,00 €  + 26.9.2020 26.9.2020 21.9.2020
310 Ľubomír Bulík nájomná prenájom priestorov 60,00 €  + 24.9.2020 24.9.2020 22.9.2020
311 Miestna knižnica Petržalka nájomná prenájom priestorov 0 9.10.2020 9.10.2020 23.9.2020
312 LAVORATO umelecký výkon vystúpenie  - 25.9.2020 25.9.2020 23.9.2020
313 Jerguš Vinarčík nájomná prenájom priestorov 134,00 €  + 24.9.2020 24.9.2020 23.9.2020
314 Ivan Horský umelecký výkon vystúpenie  - 4.7.2020 8.8.2020 23.9.2020
315 Storno Vienok
316 Štátne dovadlo Košice nájomná prenájom priestorov 1 200,00 €  + 19.11.2020 19.11.2020 23.9.2020
317 storno Susarah
318 Alexander Pallesitz umelecký výkon vystúpenie  - 27.9.2020 27.9.2020 23.9.2020
319 LA PORTELA nájomná prenájom priestorov 240,00 €  + 9/2020 9/2020 28.9.2020
320 Jazykovka nájomná prenájom priestorov 30,00 €  + 29.9.2020 29.9.2020 28.9.2020
321 Martin Kubala umelecký výkon vystúpenie  - 4.7.2020 4.7.2020 28.9.2020
322 Zvuky cez ruky o spolupráci vystúpenie  - 1.10.2020 1.10.2020 29.9.2020

Najbližšie podujatia