Marec 2020

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

181 Acordis storno
182 Prospektori storno
183 Countryfied storno
184 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

4.3.2020 29.3.2020 2.3.2020
185 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 120,00

 +

5.3.2020 26.3.2020 3.3.2020
186 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

3.3.2020 31.3.2020 3.3.2020
187 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

4.3.2020 25.3.2020 3.3.2020
188 Stono
189 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

23.3.2020 27.3.2020 3.3.2020
190 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

18.3.2020 18.3.2020 3.3.2020
191 STORNO

 

192 Traditional club revival

STORNO

 

193 Jednota dôchodcov

nájomná

prenájom priestorov 0

 

2.3.2020 29.6.2020 3.3.2020
194 FS EKONÓM

nájomná

prenájom priestorov 1 304,88 €

 +

24.4.2020 25.4.2020 4.3.2020
195 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

8.3.2020 8.3.2020 4.3.2020
196 H-probyt

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

23.3.2020 23.3.2020 4.3.2020
197 NOBILIS

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

5.3.2020 5.3.2020 4.3.2020
198 Anton Olšinský

nájomná

prenájom priestorov 10,00 €

 +

5.3.2020 5.3.2020 4.3.2020
199 LETart

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

1.4.2020 1.4.2020 4.3.2020
200 STORNO
201 VŠVU

protokol

o spolupr. 71,02 €

 +

6.3.2020 31.8.2020 5.3.2020
202 Elena Kalužová

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

12.3.2020 14.5.2020 10.3.2020
203 PASS

o spolupráci

dodatok č. 1 5,00 €/h.

 +

11.3.2020 11.3.2020 10.3.2020
204 FS EKONÓM

nájomná

prenájom priestorov 652,44 €

 +

3.10.2020 3.10.2020 10.3.2020

Najbližšie podujatia