máj 2021

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

21 EVISION servisná služby 350,00 € 28.4.2021 30.4.2022 3.5.2021

 

Najbližšie podujatia