december 2020

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

348 HUSARAH o spolupráci vystúpenie  - 4.12.2020 4.12.2020 1.12.2020
349 Rudolf Tisovský o umeleckom výkone vystúpenie  - 9.12.2020 9.12.2020 1.12.2020
350 Rudolf Moravčík o umeleckom výkone vystúpenie  - 3.12.2020 3.12.2020 1.12.2020
351 STORNO SWINGMÁNIA
352 Ľuboš Straka o umeleckom výkone vystúpenie  - 5.12.2020 5.12.2020 3.12.2020
353 Zuzana Ocharovichová o umeleckom výkone vystúpenie  - 15.12.2020 15.12.2020 3.12.2020
354 Sorizzo Art Production nájomná prenájom priestorov 510,00 €  + 4.12.2020 4.12.2020 3.12.2020
355 STORNO Milan Markovič
356 STORNO Peter Niňaj
357 STORNO Róbert Puškár
358 STORNO Vinceová
359 Martin Moravčík o dielo služby 600,00 €  - 3.12.2020 3.12.2020 3.12.2020
360 Martin Moravčík o dielo služby 2 00,00 €  - 3.12.2020 3.12.2020 3.12.2020
361 Michaela Mäsiarová o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 7.12.2020
362 Lúčnica nájomná prenájom priestorov 1 000,00 €  + 16.12.2020 16.2.2020 7.12.2020
363 Eliška Jurčíková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
364 Michaela Oravcová o umeleckom výkone vystúpenie  - 12.12.2020 12.12.2020 10.12.2020
365 Martin Toman o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
366 Tomáš Bognár o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
367 Julianna Ťahúňová o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
368 Nikoleta Kupčíková o umeleckom výkone vystúpenie  - 12.12.2020 12.12.2020 10.12.2020
369 Adela Malenčíková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 9.12.2020 10.12.2020
370 Mária Šuplatová o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
371 Kristína Vrecková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
372 Veronika Stieranková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
373 Lea Mračková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
374 Laura Slamková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
375 Barbora Očenášová o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
376 Ivana Chudivániová o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
377 Zvuky cez ruky o spolupráci vystúpenie  - 17.12.2020 17.12.2020 10.12.2020
378 Alžbeta Kutliaková o umeleckom výkone vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
379 Ondrej Kováľ o diele vystúpenie  - 19.12.2020 19.12.2020 10.12.2020
380 Róbert Schweighofer o spolupráci vystúpenie  - 13.12.2020 13.12.2020 11.12.2020
381 Marcela Lajferová o umeleckom výkone vystúpenie  - 15.12.2020 15.12.2020 15.12.2020
382 STORNO Divadlo Jaja
383 Patrícia Špírková o umeleckom výkone vystúpenie  - 13.12.2020 19.12.2020 15.12.2020
384 Luboš Zatko o umeleckom výkone vystúpenie  - 9/2020 12/2020 15.12.2020
385 Martina Bodnárová o umeleckom výkone vystúpenie    - 9/2020 12/2020 18.12.2020
386 Juraj Bečník o umeleckom výkone vystúpenie  - 9/2020 12/2020 18.12.2020
387 Štefan Korenči o umeleckom výkone vystúpenie  - 9/2020 12/2020 18.12.2020
388 Eva Fifiková o umeleckom výonek vystúpenie 1.9.2020 20.12.2020 18.12.2020
389 Advokátska kancelária Jakubčová právne služby služby  - 30.12.2020 20.6.2021 30.12.2020

Najbližšie podujatia