TANEČNÁ AKADÉMIA I.

Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ Jána Albrechta

Prezentácia tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Albrechta

V tanečnom odbore pracujú štyria pedagógovia. Tanečný odbor patrí k najpočetnejším v škole. Vystúpenia našich tanečníkov v rámci Slávnostnej akadémie pravidelne vypredávajú  Dom kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. Škola má dve tanečné sály a troch pedagógov. ZUŠ J. Albrechta spolupracuje s Tanečným konzervatóriom E. Jaczovej.

Žiaci tanečného odboru výrazným spôsobom prispievajú  k  úspešnej realizácii školských projektov. Takým bol napríklad multi-odborový projekt na motívy rozprávok H. Ch. Andersena „V záhrade rozprávok“. Projekt bol podporený Magistrátom hl. mesta Bratislavy, BSK a Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana.

Takmer 130 žiakov odboru študuje klasický, ľudový aj moderný tanec, tanečnú prípravu, kreatívny tanec a tanečnú prax.

Podobne ako žiaci hudobného odboru, aj tanečníci majú možnosť spolupracovať s profesionálmi. Spomeňme napríklad SND a balet Luskáčik pred Vianocami 2013.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  08.06.2022 | 18:00 - 20:00

  HUDBA, DIVADLO, KOMUNITNÉ AKTIVITY

 5 €

TANEČNÁ AKADÉMIA I.

Podobné podujatia