SENIORFEST / Z ÚCTY K VÁM

Záverečný program Seniorfestu.

účinkujú: Ján Pisančin - Ander s Košíc, hudobná skupina Konyare, hudobná skupina Šubinovci

Galaprogram – slávnostné ukončenie Seniorfestu a vyhlásenie výsledkov turnajov o Putovné poháre starostu Petržalky.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  16.10.2022 | 15:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV

SENIORFEST / Z ÚCTY K VÁM

Podobné podujatia