ROPE SKIPPING - SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO

Skákanie cez švihadlo nie len pre dospelých

Rope skipping je skákanie cez švihadlo. Skáče sa cez krátke aj dlhé švihadlo, jednotlivo, vo dvojiciach, trojiciach, či skupinách. Rope skipping poskytuje veľa možností na netradičné, zábavné a navyše veľmi efektívne cvičenie. Zvýšite si telesnú zdatnosť a kondíciu a v neposlednom rade sa vyskáčete zo stresu z práce. 

Neváhajte a príďte si zaskákať spolu s rope skipping acadamy. Zvládne to každý. 

Dom kultúry Lúky

  08.02.2023 | 19:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

 3 €

ROPE SKIPPING - SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO

Podobné podujatia