PIATA DOHODA

Piata dohoda nás privádza do hlbšej roviny nášho sebauvedomenia a prinavracia k nášmu vrodenému pravému Ja. Toto pokračovanie Štyroch dohôd, ktoré zmenili životy miliónom ľudí po celom svete, pripomína najväčší dar, ktorým sa môžeme obdarovať a tým je SLOBODA BYŤ SÁM SEBOU.

Divadelné predstavenie PIATA DOHODA vychádza z knihy toltéckeho šamana Dona Miguela Ruiza o múdrosti starých Toltékov. Toto pokračovanie Štyroch dohôd, ktoré zmenili životy miliónom ľudí po celom svete, pripomína najväčší dar, ktorým sa môžeme obdarovať a tým je SLOBODA BYŤ SÁM SEBOU. V hlavnej úlohe divadelného predstavenia je Jaroslav DUŠEK.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  29.05.2023 | 19:00 - 20:30

  DIVADLO, KOMUNITNÉ AKTIVITY

PIATA DOHODA

Podobné podujatia