PETRŽALSKÁ ŠPORTOVÁ KOMUNITNÁ LIGA 1/2023

Stolnotenisový priateľský komunitný turnaj

POKRAČUJEME aj v roku 2023.

10.2.2023 začína pravidelná štvrťročný priateľský komunitný turnaj v stolnom tenise pre AMATÉROV a HLAVNE SUSEDOV bez obmedzenia veku v dvoch kategóriách:

1. kategória / rekreační hráči

2. kategória / pokročilí  hráči

Ide o komunitné podujatie, ktorého cieľom je spojiť milovníkov stolného tenisu, stretnúť starých priateľov alebo spoznať nových, ZAHRAŤ SI A MOŽNO AJ VYHRAŤ. 

NEVÁHAJTE A ZAPOJTE SA MEDZI TÝCH, KTORÍ MILUJÚ STOLNÝ TENIS. 

Našim cieľom je podporiť zmysluplné voľnočasové aktivity v rámci komunity a podporiť nielen milovníkov stolného tenisu, ale získať aj nových nadšencov pre tento šport. 

Garanciu nad podujatím prevzala Alica Grofová - Chladeková, naša stolnotenisová legenda. 

Telocvičňa DK Lúky je bezbariérová. Pozývame na Petržalskú komunitnú športovú ligu v stolnom tenise aj všetkých zdravotne znevýhodnených a parastolných tenistov.

 

TEŠÍME SA NA VÁS a veríme, že spoločne v športovom duchu strávime príjemný podvečer.

Termín konania: 10.02.2023 v čase 17:30 - 21:00

Prihlasovanie účastníkov: do 8.02.2023 do 15:00 na dana.fabryova@kzp.sk / POZOR počet prihlásených limitovaný. Max 30 účastníkov. 

Registrácia účastníkov:  10.02.2023 v čase 16:45 - 17:30

Miesto konania: telocvičňa Domu kultúry Lúky

Chcete na ligu ešte trénovať? Môžete. Každú nedeľu v čase 09:00 - 12:00 v telocvični DK Lúky.

Kontakt: Dana Fábryová, dana.fabryova@kzp.sk, +421 2 63 835 405

Projekt finančne z dotačného programu podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Dom kultúry Lúky

  10.02.2023 | 17:30 - 21:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

PETRŽALSKÁ ŠPORTOVÁ KOMUNITNÁ LIGA 1/2023

Podobné podujatia