DOKUMENTÁRNE VEČERY LUDWIGA BAGINA NA TÉMU

Úloha médií v 21. storočí.

Nový cyklus projekcií dokumentov s diskusiami hostí Ludwiga Bagina.

Projekt Kultúrnych zariadení Petržalky venovaný reflexii aktuálnej spoločenskej téme. Ambíciou cyklu je mienkotvorne sa zapojiť do verejného diskurzu pod vedením známeho moderátora Ludwiga Bagina, ktorý je zárukou, že téma nebude kĺzať po povrchu. Večery Ludwiga Bagina na tému je formátom zloženým z filmovej projekcie kvalitného dokumentárneho filmu stanovujúceho rámec následnej diskusie so zaujímavými komponentnými odborníkmi a osobnosťami.Druhý  večer venovaný téme Úloha médií v 21. storočí otvorí švédsky film Zázračný aparát režisérov Axela Danielsona, Maximilien Van Aertryck. Film ocenený na festivale Sundance v roku 2023 si kladie otázku, čo všetko sme schopní spraviť v love za obrazmi a či naša spoločnosť nie je obrazom posadnutá stále viac.

Dom kultúry Lúky

  21.05.2024 | 18:30 - 22:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, KINO

 7 € / 9 € na mieste

DOKUMENTÁRNE VEČERY LUDWIGA BAGINA NA TÉMU

Podobné podujatia