VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - obec TURÁ LÚKA

Predstavujeme Vám obec TURÁ LÚKA v programe „AKO SI TU ŽIJEME“ v programe „AKO SI TU ŽIJEME“

Účinkujú: Folklórna skupina KÝČER a ľudová hudba ŠRAMEL z Turej Lúky.

Org.vedúci - Ján Belanský

Umelecký vedúci - Jaroslav Viselka

Vedúci hudby - Vladimír Bukovčan

Na záver programu Vás pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít.

...........................................................................................................................................

Folklórna skupina Kýčer v tomto roku oslávi 70 výročie vzniku skupiny 25.10.2020

Folklórna skupina Kýčer dostala názov podľa vŕšku, týčiaceho sa nad Turou Lúkou. Od svojho vzniku v roku 1950 sa skupina snaží verne zachovávať zvyky, piesne a tance z Turej Lúky a okolia.Materiál na jednotlivé programy zberali a zaznamenávali priamo na Turej Lúke a okolitých kopaniciach od pamätníkov, ľudových spevákov a tanečníkov.
Vždy sa kladie veľký dôraz na originalitu krojov, krojových súčiastok, nástrojov a rekvizít využívaných v jednotlivých programoch.Špecifikáciou folklórnej skupiny je vekové zloženie členov od 20 do 80 rokov. Hudba folklórnej skupiny v zložení heligónka, trúbka a klarinet patrí nielen na Myjavsku k najoriginálnejším. V repertoári folklórnej skupiny nájdeme rôzne ľudové zvyky - pracovné - pásmo o lisovaní oleja Záboje,Dupanie humna, ale i sviatočné Duchnári, svadba na kopaniciach, Zábava.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  30.10.2020 | 19:00 hod. - 02:00

  Hudba, Tanec, Podujatia

 12 €

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU - obec TURÁ LÚKA

Podobné podujatia