Literárna súťaž

„Petržalka – miesto, kde som doma.“

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlasujú literárnu súťaž

         „Petržalka – miesto, kde som doma.“

Súťaž je vyhlásená v dvoch žánroch – poézia a próza.

1. Poézia v maximálnom rozsahu 20 veršov na témy:

 • básne o Petržalke;
 • básne s ľubovoľnou témou;
 • text piesne s ľubovoľnou témou.

2. Próza v maximálnom rozsahu 2 strany A4 na témy:

  • „Petržalka - miesto, kde som doma“;
  • „Tak toto mi nikto neuverí“;
  • „Keby som mohol/mohla zmeniť svet“;
  • ľubovoľná téma.

  Súťaž sa uskutoční v štyroch kategóriách:

  1. kategória – deti od 8 do 11 rokov;
  2. kategória – deti a mládež od 12 do 15 rokov;
  3. kategória – mládež od 16 do 19 rokov;
  4. kategória – dospelí;

       Do súťaže je možné poslať jeden poetický príspevok, alebo jeden prozaický príspevok, v troch výtlačkoch do 31.1.2021 na adresu: Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava, alebo na mailovú adresu: dkl@kzp.sk. K súťažným prácam treba priložiť písomný súhlas s uverejnením vytvoreného textu, meno a priezvisko, vek, adresu, kontakt, meno zákonného zástupcu, žáner, tému a kategóriu. Na obálku treba uviesť heslo : Literárna súťaž.

       Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v pondelok 1. marca 2021.

  Autori víťazných prác budú odmenení a ich práce budú uverejnené na stránkach bulletinu Kultúrnych zariadení Petržalky a na facebookovej stránke Kultúra v Petržalke.

  Dom kultúry Lúky

    01.12.2020 | - 31.01.2021

   

   

  Literárna súťaž

  Podobné podujatia