SUSEDSKÝ DEŇ PRED ZRKADLÁČOM

komunitné stretnutie pre všetkých Petržalčanov od 10:00 do 18:00 h

Susedská burza, celý deň živá hudba skupiny PROSPEKTORI, prezentácia občianskych združení, ukážky ľudových remesiel a ručných prác, stánok s kofolou a pivom, pukance, cukrová vata a aktivity pre deti so združením BENITIM.

O 15:00 vystúpenie pre deti s kúzelníkom Petrom. 

O 16:00 prednáška s premietaním Ivana Horského v dobovej uniforme.

Od 16:00 do 19:00 otvorenie knižnice s možnosťou registrácie zadarmo

Prineste svoje výrobky a výtvory, príďte medzi svojich susedov!

*podujatie sa koná v rámci Letných dní Petržalky 2020*

Komplet program Letných dní Petržalky 2020: https://www.kzp.sk/sprava/letne-dni-petrzalky-2020

Dom kultúry Zrkadlový háj

  04.07.2020 | 10:00 - 18:00

  Hudba, Iné, Podujatia

 voľný vstup

SUSEDSKÝ DEŇ PRED ZRKADLÁČOM

Podobné podujatia