SÚŤAŽ - komiksový svet

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlasujú neanonymnú súťaž

Komiksový svet

Propozície súťaže:
Využi svoju fantáziu, ktorá ti pomôže pri tvorbe tvojho vlastného komiksu. Objav v sebe umelca, popozeraj sa okolo seba a nájdi ten najlepší námet pre vytvorenie komiksového sveta, v ktorom môžeš:
- navštíviť budúcnosť
- vrátiť sa do minulosti
- použiť udalosti zo skutočného sveta
- uletieť na krídlach fantázie do svojho vlastného, vymysleného sveta
- spracovať príbeh z knihy, piesne, alebo filmu.

Harmonogram súťaže:
Vyhlásenie súťaže: 18. 9. 2021
Uzávierka súťaže: 10. 12. 2021
Slávnostné vyhodnotenie: 17.12.2021

Ako má tvoj komiks vyzerať:
1. Nakreslený a napísaný rukou, alebo v počítači grafickým programom
2. Rozloženie komiksu maximálne v 20 dieloch (obrázkoch s textom) na dvoch stranách formátu A4

Súťaž sa uskutoční v štyroch kategóriách:
1. kategória – deti a mládež od 12 do 15 rokov
2. kategória – mládež od 15 do 19 rokov
3. kategória – mládež od 19 do 26 rokov
4. kategória – dospelí

Účastník súťaže môže zaslať maximálne jeden komiks v troch fotokópiách, alebo komiks vytvorený v počítači - do 10. 12. 2021 na adresu:
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava
mail: dkl@kzp.sk

Najbližšie podujatia