Nový stan na ochranu našej techniky počas Letných dní Petržalky 2020

fi. EXPODOM

Nový stan na ochranu našej techniky počas Letných dní Petržalky 2020.

Letné dni Petržalky 2020 sú predovšetkým o exteriérových podujatiach. Tento rok sme ich pre vás pripravili o mnoho viac, ako bolo počas leta zvykom, nakoľko si chceme vynahradiť čas, ktorý sme s vami kvôli pandémii nemohli prežiť.

Viacero aktivít prináša aj zvýšené náklady, a preto sa veľmi tešíme z podpory fi. Expodom.sk,  ktorá sa rozhodla darovať nám party stan na ochranu našich technických zariadení.

Ďakujeme fi. Expodom a veríme, že aj vďaka kvalitnému a zabezpečenému technickému servisu zažijete s nami kvalitné a príjemné kultúrne podujatia.

Najbližšie podujatia