KRÚŽKY, KURZY A AKTIVITY V DK LÚKY

_KURZY_KRUZKY_AKTIVITY_NEW_2022
Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti-dospelý
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti _deti_mladez
Žiadosť o prijatie (prihláška) deti a mládež 2
Žiadosť o prijatie (prihláška) dospelý

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV A KURZOV / AKTIVITY V DK LÚKY 2022

V súvislosti s pretrvávajúcou situáciou s COVID 19 doporučujeme realizovať elektronické prihlásenie a platbu bezkontaktne až po výzve KZP / DK LÚKY

 Oznam zákonným zástupcom/rodičom, sprevádzajúcim osobám, deťom a mládeži

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov DK LÚKY. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Zvýšené hygienicko-epidemiologické podmienky pri zápise na záujmovú činnosť v roku 2022.

Uprednostnite online prihlasovanie !

* UPOZORNENIE: *Upozorňujeme rodičov/zákonných zástupcov/ dospelých účastníkov, aby poplatky zatiaľ neposielali a počkali na výzvu KZP / DKL LÚKY

Krúžková / kurzová činnosť začne:

  1. polrok - od 1. februára 2022

V prípade výskytu mimoriadnej situácie vás budeme informovať o formách výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov zodpovedných orgánov SR.

POZNÁMKY:
PLATBY ZA KRÚŽKY: Po prihlásení elektronickou prihláškou sa za krúžok platí bankovým prevodom na číslo účtu:
SK54 5600 0000 0018 0067 2002

Variabilný symbol a cena krúžku sú uvedené v rozpise nižšie.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle:
EMAIL: kurzy@kzp.sk  
TEL: +421 907 614 266

Pre všetkých Petržalčanov ponúkame zvýhodnené kurzovné a vstupenky na aktivity v DK Lúky  ♡

VÝTVARNÝ KRÚŽOK PRE VŠETKY DETI RÔZNEHO VEKU

UTOROK / 16:30 – 18:00  

STREDA / 16:30 – 18:00  

Otvoríme teraz znovu, našu dielňu rozprávkovú, kde tu hravo a bez strachu, vytvoríme veľkú krásu.

Kresliť, strihať, lepiť, maľovať a modelovať naučíme každého, veľkého i malého. Príďte k nám a uvidíte, čo všetko si vytvoríte.

Tešíme sa na každého:-)

GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIA PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

UTOROK / 15:00 – 16:30  

Výtvarný krúžok pre predškolákov

Otvárame dielničky pre predškolácke detičky, pre ich malé ručičky.

Kresliť, strihať, lepiť, maľovať a modelovať naučíme každého, veľkého i malého. Príďte k nám a uvidíte, čo všetko si vytvoríte.

Tešíme sa na každého:-)

LEKTOR: Darina Duffeková  

TERMÍN: každý utorok a v stredu / 44 €  / 50 €

Február/ Utorok: 8.,15.,22 / Streda: 9.,16.,23
Marec / Utorok: 8.,15.,22.,29 / Streda: 9.,16.,23.,30
Apríl / Utorok: 5.,12.,26 / Streda:6.,13.,20.,27 

VS 216100

SK54 5600 0000 0018 0067 2002

vytvarna1 vytvarna-2

 

ROBOTIKA, ELEKTRONIKA, PRÁCA S POČÍTAČOM A INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ

VEKOVÁ KATEGÓRIA: DETI A DORAST / 16:00 – 18:00 

Okruh: Robotika – voľná kapacita

Témy:
- Základy programovania robotov pomocou grafického rozhrania (TinkerCAD)
- Nahrávanie kódu do robota
- Testovanie funkčnosti kódu na robotovi
- Odstraňovanie chýb a tvorba vlastného kódu pre robota na základe požiadaviek individua

Veková kategória: deti a dorast

Okruh: Elektronika

Témy:
- Teória: najzákladnejšie súčiastky v elektrotechnike
- Tvorba jednoduchého elektrického obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD)
- Odsimulovanie zapojenia obvodu v grafickom prostredí (TinkerCAD) a následné odstraňovanie chýb
- Skutočná realizácia obvodu so súčiastkami buď pomocou nepájavého poľa alebo pomocou zaspájkovania na univerzálnej doske. Výber realizácie je na každom indivíduu, vyberá si na základe náročnosti (nepájavé pole = jednoduchšie ale výsledok si nevie zobrať domov, spájkovanie = náročnejšie ale výsledný produkt zostáva staviteľovi)
- V prípade spájkovania prebehne ešte bezpečnostné poučenie „Ako zaobchádzať so spájkovačkou“

 

VEKOVÁ KATEGÓRIA: SENIORI / 18:00 -20:00

Okruh: Práca s počítačom a internetová bezpečnosť- voľná kapacita

Témy:
- Základné úkony s počítačom ako je zapnutie, prihlásenie sa, reštartovanie, vypnutie.
- Základné úkony s internetovým prehliadačom
- Základy internetovej bezpečnosti, ako sa vyhnúť a vysporiadať s pochybnými internetovými ponukami
- Zoznámenie sa so základnými editovacími programmi ako je Microsoft Word, Excel a ich použitie
- Vytvorenie účtov ako je emailová schránka, Skype a pohybovanie sa v týchto prostrediach
- V prípade záujmu: základné úkony s mobilným telefónom (prepojenie emailovej schránky s mobilným telefónom, ukladanie a archivácia SMS/MMS správ a pod.), taktiež po dohode je možnosť venovať sa aj okruhom smerovaných na deti a dorast

 

LEKTOR: Ján Krištofík

ŠTVRTKY: v DK LÚKY / miestnosť číslo 20 -21  

Február /10.,17.,24
Marec / 10.,17.,24.,31
Apríl / 7., 21.,28

50 € / 55 € / seniori 30 € / 35 €

BEZBARIEROVÝ VSTUP

VS216101

SK54 5600 0000 0018 0067 2002

pc-1 pc-2

 

ŠTÚDIO (DIVADLA) ZA ZRKADLOM

Divadlo Za zrkadlom je projekt pravidelných autorských divadelných inscenácií, ktoré  v  spolupráci  s  KZP  pripravujú  profesionálni  divadelníci  na  doskách  javiska veľkej sály DK Zrkadlový háj. V tejto dramaturgii vznikla aj prvá inscenácia pôvodného rodinného muzikálu Alica v krajine zázrakov.

 Pri  Divadle  za  zrkadlom  vzniká  preto  priestor  pre  všetkých  záujemcov  o  divadelné umenie. Štúdio, do ktorého sa môžu prihlásiť deti od 5 rokov, bude otvorené všetkým Petržalčanom, ktorí majú záujem pravidelne sa divadlom zaoberať vo svojom voľnom čase formou pravidelných kurzov až do veku 18 rokov.

V Štúdiu budú vyučovať profesionálni dramatickí umelci a umelkyne s pedagogickým vzdelaním a skúsenosťami: Michaela Čobejová, Zuzana Haasová, Marcel Nemec, Matej Struhár

PULCI / STREDA 5 - 7 rokov (prípravka) / Lektorka Zuzka Haasová

ŽABY / ŠTVRTOK 8 - 10 rokov / Lektor Marcel Nemec

UČNI 10 - 12 rokov / Lektor Marcel Nemec

TOVARIŠI 13 - 15 rokov

Lektori Michaela Čobejová, Matej Struhár

MAJSTRI 16 - 18 rokov

Lektori:  Michaela Čobejová, Matej Struhár

ROZVRH HODÍN

Utorok  - voľná kapacita!  15:30 – 17:00 – prihláste sa na kurzy@kzp.sk

Streda  15.30 – 17.00  – plná kapacita – na otázku

Február / 9.,16.,23
Marec / 9.16.,23.,30
Apríl /  13.,20.,27  

SUMA / 50 €  / 55 €

Štvrtok 15.00 – 16.30 – plná kapacita – na otázku

Február / 10.,17.,24
Marec / 10.,17.,24.,31
Apríl / 7., 21.,28

SUMA / 50   / 55 €

VS216103

SK54 5600 0000 0018 0067 2002

divadlo-1 divadlo-2

ATELIÉR VZDUŠNEJ AKROBACIE – voľná kapacita

Aké by to bolo vedieť lietať? Teraz už nemusíte mať len hlavu v oblakoch, u nás si môžete zalietať kedykoľvek, stačí len trocha tréningu! Vzdušná akrobacia patrí k základom novocirkusového umenia – ide o spojenie tanca a akrobacie. Na kurzoch sa učíte triky s rekvizitou, ktorú si vyberiete (kruh, šály, hrazda, lano), postupne naberáte potrebnú silu a flexibilitu, aby ste sa mohli so svojim umením posúvať neustále ďalej... alebo vyššie?

Náš ateliér realizujeme pod vedením akrobaticko-tanečného zoskupenia VERTIGO. Od roku 2007 sa profesionálne venujú návrhu a realizácii netradičných foriem umelecko-akrobatických produkcií: vzdušnej akrobacii na hodvábnych pruhoch látky (stuha, šály), výškovej akrobacii na visiacom lane, akrobacii na kruhu a visutej hrazde (trapéze), ohňovej show obohatenej o akrobatické prvky, novým formám svetelnej UV show a rôznym ďalším formám pódiových vystúpení.

Lektor: Ing. Michal Jurčo – VERTIGO - akrobaticko-tanečné zoskupenie

ŠTVRTOK/ 17:00 – 18:00 detský ateliér vzdušnej akrobacie

Vzdušná akrobacia je vhodná pre deti od 8 rokov. Ak má dieťa osvojené športové správanie, dokáže udržať pozornosť a disciplínu na tréningu, môže sa tréningov zúčastňovať aj mladšie dieťa. Ku každej takejto žiadosti pristupujeme individuálne. V prípade začiatočníkov, nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti s akrobaciou alebo s iným športom. Hodiny prispôsobujeme tak, aby to zvládol naozaj každý.

ŠTVRTOK/ 18:00 – 19:00 ateliér vzdušnej akrobacie pre dospelých

V rámci tréningu posilňujete svoje svalstvo, trénujete flexibilitu a učíte sa nové akrobatické prvky vo vzduchu. Hodiny sú prispôsobené každému klientovi podľa jeho zručností a znalostí. Počas kurzu sa začiatočníci naučia základy vzdušnej akrobacie, správne šplhanie, uzlenie a základne prvky a kombinácie. Pokročilí sa zameriavajú na plynulé napojenie viacerých kombinácií prvkov, zložitejšie a náročnejšie triky a ich technicky správne predvedenie.

Február / 10.,17.,24
Marec / 10.,17.,24.,31
Apríl / 7., 21.,28

SUMA: 80 € / 85 €

VS216104

SK54 5600 0000 0018 0067 2002

vzdusna1 vzdusna-2 

 

Ďalšie aktivity v DK Lúky -  vstupenky kúpite len na recepcii v DK Lúky

KLUBOVŇA A KOMUNITNÁ ZÁHRADA

STREDA / KLUBOVŇA DKL / 10:00 – 12:00 / SUMA / 5€  / 4€

Malí, ale hravíinteraktívna herňa pre deti s tvorivými aktivitami primárne určená mamičkám s deťmi na rodičovskej dovolenke (cca 1 – 3 roky) alebo tím, ktorí opatrujú deti predškolského veku

Voľná herňa (raz v týždni) – doobedná herňa pre tých, ktorí radi trávia čas s priateľmi, priestor pre interakciu detí – v rámci voľnej herne osloviť mamičky na rodičovskej dovolenke, či by prebrali funkciu „aktívnej“ mamičky – v čase herne by sa podieľali na chode herne, mohli by sa podieľať aj na tvorbe programu v rámci herne pre deti i mamičky (fundraising, semináre, poradenstvo, workshopy, bazáre,...).

Pre malých zvedavcov  (raz v týždni) – tvorivé dopoludnia pre všetkých, ktorí radi trávia čas aktívne – tvorivé hry pre najmenších postavené na artefiletických princípoch.

ŠTVRTOK / KLUBOVŇA DKL / 9:00 – 12:00 / kluby 14:00 -16:00/ SUMA / 2 € / 3€

Detský tvorivý kabinet / Tvorivý kabinet – ponuka pre školy a školské kluby na objednávku - kurzy@kzp.sk

Detský tvorivý kabinet / Tvorivý kabinet (vo vybrané poobedia – možno dvakrát do týždňa) – tvorivý kabinet by bol postavený na netradičných tvorivých technikách a hrách s rôznym i odpadovým materiálom:

Grafika v kuchyni alebo ako na grafiku – netradičné grafické techniky, ktoré je možné realizovať aj doma v kuchyni,

Papierohranie – rôznych možnosti tvorivej hry s papierom – od plochy do priestoru,

Čo s odpadom – tvorivé možnosti z odpadových materiálov

Hry a hračky – výroba vlastných hračiek z rôznych materiálov pod vedením rôznych lektorov

Ponuka pre školy - aktivita po škole na objednávku   

Klubovňa 16 – priestor vyhradený pre teenagerov – priestor pre stretávanie, diskusiu na aktuálne témy – zapájanie do komunitných projektov – projekty, ktoré dajú priestor podieľať sa na budovaní komunity, na zveľaďovaní svojho prostredia.

Lektorka: MARTINA PAVLIKÁNOVÁ, PaedDr., PhD.

Klubovňa a komunitná záhrada ako priestor na prenájom: dkl@kzp.sk

Susedská klubovňa a komunitná záhrada – miesto pre stretávanie a prepájanie všetkých susedov všetkých generácii

Narodeninové oslavy – tematické, s tvorivými aktivitami

Firemné akcie – interaktívny priestor k usporiadaniu spoločenských akcií – workshopov, prednášok, networkingov, školení, prezentácii, predvádzania produktov, ale aj zábavných firemných večierkov

klubovna-2  klubovna1

TELOCVIČŇA DK LÚKY

STOLNÝ TENIS PRE VEREJNOSŤ

PONDELOK / 15:30 – 17:00

7.2. – 27.6. 2022 / 2 € , 3 € /senior 1 € 

Február / 7., 14., 21., 28
Marec / 7., 14., 21., 28
Apríl /  4.,11.,25

RAKETOVÍ SENIORI / STOLNÝ TENIS

STREDA /  10:30 - 13:30

Február / 2.,9., 16., 23
Marec / 2.,9., 16., 23., 30
Apríl /  6.,13.,20.,27
1 €, 2 €

PIATOK / 8:00 -  12:00

Február / 4.,11.,18.,25
Marec / 4.,11.,18.,25
Apríl /  1.,8.,22.,29

 

BALETNÁ SÁLA DKL

ZÁŽITKOVÝ KURZ DETSKEJ GYMNASTIKY  - voľná kapacita  

zážitkový kurz gymnastiky je vhodný pre deti od 6 do 13 rokov a je vedený špecializovanými trénermi s praxou. Gymnastika pozitívne vplýva na správne držanie tela, rovnováhu, je vhodným doplnkom pri liečení plochých nôh, preto je mimoriadne vhodným kurzom pre všetky deti bez rozdielu fyzických daností.

STREDA 16:30 - 17:30

9.2. – 27.4. 2022  / 4  €, 5  €

Lektorka: Ivana Balážiková

Február / 9., 16., 23
Marec / 2.,9., 16., 23., 30
Apríl /  6.,13.,20.,27

ZDRAVOTNÉ CVIČENIE – voľna kapacita

Cieľom tréningov je zbavenie sa bolesti chrbta cez posilnenie a uvoľnenie svalstva a naučenie sa správnych pohybových stereotypov a návykov, ktoré každodenne vykonávame. Práve počas dňa v bežnom živote si ľudia spôsobujú najväčšie problémy pohybovými návykmi, ak ich nevykonávajú správne. A to je dôvod prečo sa naučiť ako sa správne zohnúť, po niečo natiahnuť, alebo zdvíhať veci zo zeme ale aj vystupovať z auta, či ráno z postele. Tréning je zameraný na pohybový aparát, správne dýchanie. Tiež na nápravu držania tela a spoločné zapájanie svalov a svalových slučiek. Cvičenia sú zamerané na posilnenie hlbokého stabilizačného systému.

PONDELOK   17:30 – 18:30
7.2. – 5. 4. 2022 / 4  €, 5  €,  3 € seniori /

Lektorka: Silvia Marinová

Február / 7., 14., 21., 28
Marec / 7., 14., 21., 28
Apríl /  4.,11.,25

ŠTVRTOK   17:30 – 18:30
10. 2. – 7. 4. 2022 /4  €, 5 €, 3 € seniori /

Lektorka: Silvia Marinová
Február / 10.,17.,24
Marec /  3.,10.,17.,24
Apríl /  7.,21.,28

SVET ZDRAVIA – JOGA - voľná kapacita

Fyzio Joga
Power Joga
Terapia Jogou

Zameranie hodiny:

Druhy a oblasti jógy, ktorým sa budeme venovať: power yoga, hatha yoga, hormonálna yoga, relax yoga, yoga pre vybrané časti tela (zdravý chrbát, krčnú chrbticu, bedrové kĺby a pod.)- vlastné zostavy, súkromné hodiny yogy, meditácie, vybrané dychové techniky.

Vhodné pre: mierne pokročilý, pokročilý, začiatočník

PONDELOK  19:00 – 20:00

Február / 7.,14.,21.,28
Marec / 7.,14.,21.,28
Apríl / 4.,11.,25

4 €, 5 €

Lektorka:  Ing. Ivana Latáková

Zdravím Vás!

Som Iva a som inštruktorka jógy. Od mala som intuitívna a súťaživá. Moja cesta jógou začala pred 7 rokmi a úprimne nebola to láska na prvý pohľad, ktorá ma k nej priviedla, ale kamarátka. Na ďalšie hodiny ma sprevádzala práve súťaživosť. Avšak vďaka jóge som spomalila večne ubehané ja, pracujúcu myseľ a napojila sa opäť na intuíciu, na vnímanie svojho tela, dychu a seba samotnej.

Touto cestou by som ťa rada pozvala na hodiny jógy, ktoré sú vhodné pre každého ???? Naučíme sa robiť jogovú prax správne, aby sme neubližovali svojmu telu a zároveň ju využijeme na budovanie sily, na prehlbovanie flexibility, na zdravý chrbát, ale aj na upokojenie a relax.

Nech už je tvoj dôvod byť na yogamatke akýkoľvek, pamätaj, že nepoužívame telo, aby sme sa dostali do asány (yogovej pozície) , ale používame asány, aby sme sa dostali do tela. A ja ti z celého srdca želám zažiť návrat do tvojho vnútorného sveta a s radosťou ťa na tejto ceste budem sprevádzať.

S Láskou,

Iva

joga-1

ZUMBA DKL – LATINO DANCE - voľná kapacita

ŠTVRTOK  19:00 – 20:00

Február / 10.,17.,24 / 4 €, 5 € /
Marec / 3.,10.,17.,24.,31
Apríl / 7.,21.,28

Lektorka: Alexandra Petrášová

Niečo o lektorke:

,,Tanec ti umožňuje nájsť sa a opustiť v rovnakom čase."

Tanec milujem. Keď som ako 7 ročná prvýkrát počula Santanu, vedela som, že latino je moje. To prirodzené. Keď počujem pravú latinskoamerickú hudbu, cítim sa ako doma a okamžite mi naskakuje choreografia. Vyskúšala som rôzne druhy tanca, balet, rock and roll, súčasný tanec a contamporary dance, a.i., no nakoniec ma to vždy vrátilo na juh :) V úplných začiatkoch som tancovala v tanečnej skupine Latiniko, neskôr v Bralene, Divertide, Salsa by Norika. Keď pred vyše 10timi rokmi prišla zumba na Slovensko, vedela som, že to je ono a stala som sa zumba inštruktorom. Rada vás prevediem týmto zážitkom, uvoľnením, priestorom objaviť vlastnú autenticitu a nájsť v sebe tú živú energiu :)

zumba1 zumba-2

 

NEW! – ponuka nových hudobných kurzov

Milý hudobníci a milovníci hudby.

Nový rok začíname ponukou nových hudobných kurzov. Či už je vaším snom naučiť sa hrať na husle alebo klavír, spievať v zbore alebo hrať v orchestri? Naši skúsení učitelia už čakajú na vás. Pripravili sme pre vás individuálne a skupinové lekcie, ktoré naplnia váš život radosťou z kreativity a komunikácie v hudobnej skupine. V prípade záujmu sa prihláste na kurzy@kzp.sk

Odborný tím našich pedagógov vás pozýva zapojiť sa do nového projektu – „Hudba pre všetkých“. V rámci projektu ponúkame výučbu hry na HUSLE a KLAVÍR, amatérsky ZBOR a ORCHESTER.

Hra na husle a klavír.

Výučba hry na husliach a klavíri je individuálna. Lekcie sú vytvorené pre začiatočníkov aj pokročilých. Nezáleží na veku a vašom hudobnom zázemí. Naši učitelia vám pomôžu rozvíjať vaše prirodzené schopnosti a nájsť vlastnú cestu v tvorbe. Ponúkame niekoľko učebných plánov:

  1. Certifikát ABRSM alebo Trinity College London.

Ak chcete svoj úspech podložiť certifikátmi, môžete sa rozhodnúť pre štúdium na systéme ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music, London) alebo Trinity College London. Skúška obsahuje praktickú a teoretickú časť. Naši učitelia majú bohaté skúsenosti s prípravou žiakov na skúšky a pomôžu vám ich úspešne prebiehať.

  1. For Fun – Pre Zábavu.

Ak chcete sa učiť hudbu pre svoj vlastný rozvoj potom si môžete vybrať učebný plán „Pre zábavu“. Tu si môžete naštudovať hudbu, ktorá sa vám páči, a potešiť svojim vystúpením svoju rodinu a priateľov. Ponúkame 30, 45 a 60 minútové lekcie raz alebo dvakrát týždenne.
Cena individuálnej lekcie 30 minút je 10 €, 45 minút - 15 €, 60 minút - 18 €.

  1. ZBOR

Hlavným cieľom je podporovať rozvoj zborového spevu pre všetkých bez akýchkoľvek obmedzení. Na hodinách zboru sa môžete zoznámiť s hudbou skladateľov z rôznych krajín a ľudové piesne. Na účasť nepotrebujete žiadne hudobné vzdelanie. Hlavnou podmienkou je, aby vás bavilo spievať v skupine s inými spevákmi. Účasť na tomto projekte je možná v týchto vekových kategóriách: junior (8-12), mládež (13-18) a dospelí (19+).
Dĺžka lekcie pre zbor juniorov je 60 minút, pre ostatných je 90 minút.
Cena lekcie pre zbor juniorov 60 minút je 5 €, pre ostatných 90 minút – 7 €.

  1. ORCHESTER

Ak hráte na hudobný nástroj, poznáte notový zápis a snívate o hraní v orchestri - čakáme na vás. V orchestri je každý hudobník a jeho nástroj individualita. V našom orchestri sa môžete ako hudobník rozvíjať a zoznámiť sa s hudbou rôznych žánrov a štýlov. Majstrovské diela vážnej hudby a rock, fragmenty z obľúbených muzikálov a filmová hudba zaznejú vo vašom podaní novým spôsobom a prinesú publiku radosť. Tento projekt nemá vekové obmedzenie. Hlavnou podmienkou je základná zručnosť v hre na hudobný nástroj a hrá z nôt. Dĺžka lekcie je 90 minút.
Cena lekcie je 7 €.

Naši učitelia

Sergej Skrypnyk – dirigent a huslista, absolvent Ruskej a Slovenskej Vysokej školy hudby. Vyše 10 rokov pôsobil ako huslista v Symfonickom orchestri v Petrohrade. Viac ako 20 rokov pracoval ako dirigent a zbormajster s profesionálnymi a amatérskymi hudobnými kolektívmi v Rusku, na Ukrajine a v Katare. V roku 2011 sa ako huslista stal laureátom 1. ceny na Medzinárodnej súťaži v Moskve. V roku 2017 sa stal finalistom Medzinárodnéj súťaži dirigentov v Bulharsku. Dvakrát vytvoril amatérske orchestre – na Ukrajine (2012) a v Katare (2017). Od roku 2020 žije v Bratislave. V roku 2021 sa stal autorom projektu Mládežnický Centrum Múzických Umeni v Bratislave, ktorého účelom je organizácia koncertných podujatí a rozvoj amatérskeho hudobného výkonu. Založil kapelu «SeLena – music» a je jej umeleckým vedúcim a huslistom.

Elena Skrypnyk – muzikologička a klaviristka. Absolvovala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Ukrajine. V roku 2011 sa stala víťazkou I. ceny na Medzinárodnej súťaži v Moskve. Má pedagogickú prax viac ako 10 rokov. V rokoch 2017 – 20 učila klavír v Medzinárodnom Hudonom Centrume v Katare. Od roku 2020 žije v Bratislave a vyučuje hru na klavír na ZUŠ. V roku 2021 sa podieľala na organizácii kapely «SeLena – music» a je jej klaviristkou a dramaturgičkou

 

IMFORMÁCIE:

DOM KULTÚRY LÚKY, VIGĽAŠSKÁ 1, 851 07 BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 835 404, 0907 614 266
EMAIL: kurzy@kzp.sk 

 

Najbližšie podujatia