November 2012

 

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

 3881

 A. Klein

 nájomná

prenájom priestorov

15,00 €

+

 5.11.2012

 5.11.2012

3882

RW

nájomná

prenájom priestorov

60,00 €

+

15.11.2012

15.11.2012

3888

Šimková

nájomná

prenájom priestorov

54,00 €

+

5.11.2012

5.11.2012

3890

LETart 

nájomná

prenájom priestorov 

150,00 €13.12.2012

13.12.2012 

3891 

EUFORION

nájomná

prenájom priestorov 

450,00 € 15.11.2012 

15.11.2012

3892

 LUNEX

nájomná

prenájom priestorov

150,00 € 22.11.2012 

23.11.2012

3893

Jednota bratská

nájomná

prenájom priestorov

160,00 €

+

4.11.2012

18.11.2012

3894

M. Kolomy

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

12.11.2012

26.11.2012

3895

V. Kováč

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

6.11.2012

27.11.2012

3896

Ľ. Urik

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

 +

14.11.2012

28.11.2012

3897

T. Just

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

6.11.2012

27.11.2012

3898

D. Krčmárik

nájomná

 prenájom priestorov

240,00 €

+

8.11.2012

 9.11.2012

3899

PSS

nájomná

prenájom priestorov

60,00 €

+

7.11.2012

7.11.2012

3900

PSS

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

18.11.2012

18.11.2012

3901

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

15.11.2012

29.11.2012

3902

HLAVA XXII

nájomná

prenájom priestorov

60,00 €

+

7.11.2012

8.11.2012

3903

Jednota dôchodcov

nájomná

prenájom priestorov

20,00 €

+

7.11.2012

20.12.2012

3904

Medical Products

nájomná

prenájom priestorov

210,00 €

+

8.11.2012

9.11.2012

3905

OZ Divadlo v podnájme

nájomná

prenájom priestorov

300,00 €

+

24.11.2012

8.12.2012

3907

RW

nájomná

prenájom priestorov

30,00 €

+

15.11.2012

15.11.2012

3909

Ž. Porebská

nájomná

prenájom priestorov

41,60 €

+

17.11.2012

24.11.2012

3910

Pohoda Festival

nájomná

prenájom priestorov

500,00 €

+

20.11.2012

20.11.2012

3911

TJ Jarovce

 nájomná

 prenájom priestorov

150,00 €

+

17.11.2012

15.12.2012

3912

Reka

nájomná

prenájom priestorov

 30,00 €

+

19.11.2012

19.11.2012

3913

SMER

nájomná

prenájom priestorov

40,00 €

+

22.11.2012

22.11.2012

3914

MO Matice slovenskej

nájomná

prenájom priestorov

30,00 €

+

5.12.2012

20.12.2012

3915

Lindy

nájomná

prenájom priestorov

88,00 €

+

25.10.2012

20.12.2012

3920

D. Krčmárik

nájomná

 prenájom priestorov

 240,00 €

+

22.11.2012

23.11.2012

3921

BK Petržalka

nájomná

prenájom priestorov

743,75 €

+

23.11.2012

29.11.2012

3922

CSA

nájomná

prenájom priestorov

10% zo vstup.

+

4.12.2012

4.12.2012

3923

SEMPER

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

3.12.2012

18.12.2012

3924

SEMPER

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

25.11.2012

26.11.2012

3925

I. Matulová

nájomná

prenájom priestorov

36,00 €

+

13.11.2012

4.12.2012

3926

Spoločenstvo vlastníkov

nájomná

prenájom priestorov

30,00 €

+

29.11.2012

29.11.2012

3927

Evanjeliská cirkev

nájomná

prenájom priestorov

500,00 €

+

14.10.2012

16.12.2012

3929

SVB a NP

nájomná

prenájom priestorov

96,00 €

+

28.11.2012

28.11.2012

3930

Gerulata

nájomná

prenájom priestorov

500,00 €

+

23.11.2012

23.11.2012

3933

P. Posmik

nájomná

prenájom priestorov

41,60 €

+

26.11.2012

3.12.2012

3936

BKPetržalka

nájomná

prenájom priestorov

437,50

+

7.10.2012

19.12.2012

3937

Dimitrovec

nájomná

prenájom priestorov

200,00 €

+

1.12.2012

1.12.2012

3938

HIP HOP FAKULTA

nájomná

 prenájom priestorov

350,00 €

+

6.12.2012

6.12.2012

 3939

Medical products

nájomná

prenájom priestorov

210,00 €

+

26.11.2012

27.11.2012

3940

POLENO

nájomná

prenájom priestorov

72,00 €

+

8.11.2012

13.12.2012

3941

ZŠ Gessayova

nájomná

prenájom priestorov

260,00 €

-

30.11.2012

14.12.2012

3950

M. Savara

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

1.12.2012

15.12.2012

3951

P. Hrúzik

nájomná

prenájom priestorov

45,00 €

+

8.12.2012

15.12.2012

3952

M. Szalayi

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

2.12.2012

16.12.2012

3953

M. Hyža

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

2.12.2012

16.12.20123954

3954

M. Daniš

nájomná

prenájom priestorov

45,00 €

+

2.12.2012

16.12.2012

3955

A. Barak

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

2.12.2012

16.12.2012

3956

I. Sádovský

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

2.12.2012

16.12.2012

Najbližšie podujatia