Máj 2012

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

+/-

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

3570

LT Studio

nájomná

prenájom priestorov

120 €

+

2.5.2012

2.5.2012

3571

A. Čermák

nájomná

prenájom priestorov

120 €

+

2.5.2012

3.5.2012

3575

BSS

nájomná

prenájom priestorov

30 €

+

7.5.2012

7.5.2012

3576

Medical Products

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

27.4.2012

27.4.2012

3577

Medical Products

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

26.4.2012

26.4.2012

3578

KDH

nájomná

prenájom priestorov

30 €

+

21.5.2012

21.5.2012

3579

DESIATKA SVB

nájomná

prenájom priestorov

50 €

+

6.6.2012

6.6.2012

3580

INEX

nájomná 

prenájom priestorov

62,50 €

+

8.6.2012

8.6.2012

3581

RZ pri ZUŠ J. Kovalského

nájomná

prenájom priestorov

250 €

+

15.6.2012

15.6.2012

3582

RZ pri ZUŠ J. Kowalského

nájomná

prenájom priestorov

250 €

+

28.5.2012

28.5.2012

3583

HIP HOP

nájomná 

prenájom priestorov

200 €

+

20.6.2012

20.6.2012

3584

ZUŠ

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

13.6.2012

13.6.2012

3585

ZUŠ

nájomná

prenájom priestorov

200 €

+

8.6.2012

8.6.2012

3586

J. Kholová

nájomná

prenájom priestorov

400 €

+

9.6.2012

9.6.2012

3587

TA Mudroňova

nájomná

prenájom priestorov

200 €

+

14.6.2012

14.6.2012

3588

SZUŠ

nájomná

prenájom priestorov

250 €

+

17.6.2012

17.6.2012

3589

Judo klub

nájomná

prenájom priestorov

600 €

+

1.12.2012

1.12.2012

3590

Jednota bratská

nájomná 

prenájom priestorov

80 €

+

13.5.2012

20.5.2012

3591

ECM

nájomná

prenájom priestorov

300 €

+

15.4.2012

20.5.2012

3592

SOŠ

nájomná

prenájom priestorov

50 €

+

11.5.2012

31.5.2012

3593

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

90€

+

10.5.2012

31.5.2012

3594

A. Barak

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

13.5.2012

27.5.2012

3595

Ľ. Urik

nájomná 

prenájom priestorov

67,50 €

+

16.5.2012

30.5.2012

3597

K. Krnová

nájomná 

prenájom

priestorov

30 €

+

13.5.2012

27.5.2012

3598

FS Dolina

nájomná

prenájom priestorov

200 €

+

12.5.2012

13.5.2012

3599

Z. Bohmová

nájomná

prenájom priestorov

70 €

+

14.5.2012

31.5.2012

3600

Molody.Rusuny

nájomná

prenájom priestorov

21 €

+

18.5.2012

18.5.2012

3602

M. Kolomy

nájomná

prenájom priestorov

45 €

+

21.5.2012

28.5.2012

3603

Cultura Humana

nájomná

prenájom priestorov

40 €

+

23.5.2012

23.5.2012

3606

Bytový podnik

nájomná

prenájom priestorov

60 €

+

22.5.2012

22.5.2012

3609

Nadácia Penta

darovacia

sponzoring

3 000,- €

+

18.5.2012

3610

Gryf Media

o reklame

sponzoring

500 €

+

14.5.2012

3611

Bratislavská vodárenská spoločnosť

o dodávke vody

služby

7.10.2012

neurč.

3612

Bratislavská vodárenská spoločnosť

o dodávke vody

služby

5.10.2012

neurč.

3613

NUBIUM

o reklame

sponzoring

5000 €

+

12.5.2012

3615

euro AWK

o reklame

sponzoring

1 500 €

+

28.5.2012

3617

Medical products

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

18.5.2012

18.5.2012

3618

V. Černušková

nájomná

prenájom priestorov

40 €

+

13.5.2012

13.5.2012

3622

Konzervatórium Tolstého

nájomná

prenájom priestorov

600 €

+

29.5.2012

1.6.2012

3623

ŠT Victory

nájomná

prenájom priestorov

200 €

+

19.6.2012

19.6.2012

3624

DFS Prvosienka

nájomná 

prenájom priestorov

400 €

+

16.6.2012

16.6.2012

3625

HIP HOP Fakulta

nájomná

prenájom priestorov

300 €

+

22.6.2012

22.6.2012

3626

PSS

nájomná 

prenájom priestorov

20 €

+

5.6.2012

5.6.2012

3627

STŠ Viery Sádovskej

nájomná 

prenájom priestorov

90 €

+

3.6.2012

3.6.2012

3628

Tenisová škola

o reklame

sponzoring

500 €

+

28.5.2012

28.5.2012

3629

Technopol International

o reklame

sponzoring

1 000 €

+

28.5.2012

28.5.2012

3630

STU FA

o spolupráci

propagácia

200 €

+

25.5.2012

8.6.2012

3631

Semper

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

30.5.2012

30.5.2012

3632

ARIOLA

o reklame

sponzoring

1000 €

+

24.5.2012

Najbližšie podujatia