Február 2013

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

4102 Vlček nájomná prenájom priestorov 150,00 €  + 29.4.2013 30.4.2013
4103 Vlček nájomná prenájom priestorov 150,00 €  + 21.2.2013 22.2.2013
4104 Avalon nájomná prenájom priestorov 600,00 €  + 28.4.2013 28.4.2013
4105 Všetečníci nájomná prenájom priestorov 800,00 €  + 5.4.2013 5.4.2013
4106 M. Kolomy nájomná prenájom priestorov 90,00 €  + 4.2.2013 25.2.2013
4107 E.M.M.A. nájomná
prenájom priestorov 22,00 €  + 10.1.2013 24.1.2013
4109 Medical products nájomná
prenájom priestorov 105,00 €  + 30.1.2013 30.1.2013
4110 Šimková nájomná
prenájom priestorov 66,50 €  + 14.1.2013 25.2.2013
4111 V. Kováč nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 5.2.2013 26.2.2013
4112 T. Just nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 5.2.2013 26.2.2013
4113 Ľ. Urik nájomná
prenájom priestorov 67,50 €  + 13.2.2013 27.2.2013
4114 J. Ferenčák nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 7.2.2013 28.2.2013
4115 Ľ. Bulík nájomná
prenájom priestorov 67,50 €  + 14.2.2013 28.2.2013
4118 Tel Tour nájomná prenájom priestorov 15,00 €  + 9.2.2013 9.2.2013
4119 Jednota bratská nájomná prenájom priestorov 120,00 €  + 3.2.2013 24.2.2013
4120 I. Matulová nájomná prenájom priestorov 300,00 €  + 15.1.2013 7.5.2013
4122 Z. Hajašová nájomná
prenájom priestorov 30,00 €   + 9.2.2013 9.2.2013
4126 Jednota dôchodcov nájomná
prenájom priestorov 60,00 €   + 17.1.2013 27.6.2013
4127 Jednota dôchodcov nájomná
prenájom priestorov 220,00 €   + 15.1.2013 24.6.2013
4128 D. Krčmárik nájomná
prenájom priestorov 120,00 €   + 8.2.2013 8.2.2013
4131 Profi Products Media nájomná
prenájom priestorov 220,00 €   + 26.2.2013 26.2.2013
4132 OPTOTEL o dielo
prenájom priestorov 23 749,39 €   - 18.2.2013 4.4.2013
4133 A. Klein nájomná
prenájom priestorov 10,00 €   + 12.2.2013 12.2.2013
4134 Reka nájomná
prenájom priestorov 30,00 €   + 13.2.2013 13.2.2013
4135 City Servis služby
podiel na vstupnom 720,00 €   - 8.2.2013 8.2.2013
4136 DANUBIA nájomná
prenájom priestorov 300,00 €   + 16.2.2013 16.2.2013
4138 City Servis nájomná
prenájom priestorov 122,50 €   + 13.1.2013 29.1.2013
4139 City Servis nájomná
prenájom priestorov 150,00 €   + 16.2.2013 16.2.2013
4140 Bio Natural Medical nájomná
prenájom priestorov 105,00 €   + 18.2.2013 18.2.2013
4141 GYMNIK nájomná
prenájom priestorov 600,00 €   + 15.3.2013 15.3.2013
4142 Slovenská reklamna spoločnosť nájomná prenájom priestorov 100,00 €   + 18.2.2013 18.2.2013
4145 SAHRA nájomná
prenájom priestorov 300,00 €   + 17.3.2013 17.3.2013
4146 SILLMARION nájomná
prenájom priestorov 600,00 €   + 11.5.2013 11.5.2013
4147 RZ ZUŠ J. Kowalského nájomná
prenájom priestorov 200,00 €   + 26.5.2013 26.5.2013
4148 RU ZUŠ J. Kowalského nájomná
prenájom priestorov 200,00 €   + 21.6.2013 21.6.2013
4149 ZUŠ J. Albrechta nájomná prenájom priestorov 200,00 €   + 7.6.2013 7.6.2013
4150 ZUŠ nájomná prenájom priestorov  200,00 €   + 12.6.2013 12.6.2013
4151 RZ ZUŠ J. Kowalského nájomná prenájom priestorov 200,00 €   + 21.6.2013 21.6.2013
4152 SRS nájomná prenájom priestorov 160,00 €   + 19.2.2013 21.2.2013
4153 BK Petržalka nájomná
prenájom priestorov 725,00 €   + 21.2.2013 28.2.2013
4154 D. Krčmárik nájomná
prenájom priestorov 240,00 €   + 21.2.2013 22.2.2013
4155 BŠA nájomná
prenájom priestorov 84,00 €   + 26.2.2013 28.2.2013
4157 UPTOWN PRODUCTION nájomná
prenájom priestorov 200,00 €   + 22.2.2013 22.2.2013
4163 M. Kolojmy nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 4.3.2013 25.3.2013
4164 Únia taxikárov nájomná
prenájom priestorov 60,00 €   + 26.2.2013 26.2.2013
4167 BNM nájomná prenájom priestorov 160,00 €   + 5.3.2013 5.3.2013
4168 SMER nájomná
prenájom priestorov 300,00 €   + 5.3.2013 5.3.2013
4170 Joga nájomná prenájom priestorov 597,50 €   + 7.1.2013 26.6.2013
4171 Lindy nájomná prenájom priestorov 110,00 €   + 8.1.2013 19.3.2013
4172 POLENO nájomná prenájom priestorov 121,00 €   + 10.1.2013 28.3.2013
4173 Ticketportal o spolupráci služby 700,00 €   + 8.2.2013 8.2.2013
4175 J. Šafář nájomná
vozidlo 540,00 €   + 1.3.2013 31.8.2013
4176 Bytové družtvo nájomná
prenájom priestorov 80,00 €   + 27.2.2013 27.2.2013
4177 SEMPER nájomná
prenájom priestorov 600,00 €   + 18.3.2013 26.3.2013
4178 R. Jajcaj nájomná
prenájom priestorov 10,00 €   + 28.2.2013 28.2.2013
4179 Sl. zväz záhradkárov nájomná
prenájom priestorov 120,00 €   + 30.1.2013 29.12.2013
4183 M. Szalai nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 10.3.2013 24.3.2013
4184 M. Hyža nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 3.3.2013 24.3.2013
4185 M. Daniš nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 3.3.2013 24.3.20163
4186 A. Barak nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 3.3.2013 24.3.2013
4187 I. Sádovský nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 3.3.2013 24.3.2013
4188 V. Kováč nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 5.3.2013 26.3.2013
4189 T. Just nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 5.3.2013 26.3.2013
4190 J. Ferenčák nájomná
prenájom priestorov 90,00 €   + 7.3.2013 28.3.2013

Najbližšie podujatia