Február 2012

 

 

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

+/-

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

3388

L. Vlček

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

12.4.2012

13.4.2012

3389

LETart

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

13.3.2012

13.3.2012

3390

Vlček

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

13.2.2012

14.2.2012

3391

Škola života

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

14.3.2012

14.3.2012

3392

BIBIANA

nájomná

prenájom priestorov

400 €

+

10.10.2012

12.10.2012

3393

Progres

nájomná 

prenájom priestorov

90 €

+

8.2.2012

8.2.2012

3397

SMER

nájomná

prenájom techniky

200 €

+

29.2.2012

29.2.2012

3398

OD STELLA

nájomná 

prenájom priestorov

210 €

+

11.2.2012

12.2.2012

3399

D. Krčmárik

nájomná 

prenájom priestorov

480 €

+

9.2.2012

17.2.2012

3400

A. Jánoš

nájomná 

prenájom priestorov

60 €

+

12.2.2012

26.2.2012

3401

KDH

nájomná 

prenájom priestorov

30 €

+

15.2.2012

15.2.2012

3402

SS IPA

nájomná

prenájom priestorov

450 €

+

17.2.2012

17.2.2012

3403

ZO OZP

nájomná 

prenájom priestorov

500 €

+

16.3.2012

16.3.2012

3404

Kysucká kultúrna nadácia

nájomná

prenájom priestorov

750 €

+

10.6.2012

10.6.2012

3405

Art Andante

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

21.5.2012

28.5.2012

3406

SDKU

nájomná 

prenájom priestorov

200 €

+

22.2.2012

22.2.2012

3407

LETart

nájomná 

prenájom priestorov

150 €

+

12.6.2012

12.6.2012

3408

RZ ZUŠ Sklenárova

nájomná 

prenájom priestorov

500 €

+

10.6.2012

10.6.2012

3411

KDH

nájomná 

prenájom priestorov

300 €

+

4.3.2012

4.3.2012

3412

Ľ. Flandera

nájomná 

prenájom priestorov

270 €

+

21.2.2012

21.2.2012

3413

V.L.Exclusive Holding

nájomná 

prenájom priestorov

120 €

+

20.2.2012

20.2.2012

3416

R. Jajcay

nájomná 

prenájom priestorov

20 €

+

22.2.2012

22.2.2012

3420

V. Černušková

nájomná 

prenájom priestorov

40 €

+

12.2.2012

12.2.2012

3421

SDKU

nájomná 

prenájom priestorov

30 €

+

27.2.2012

27.2.2012

3422

Evanj. cirkev

nájomná 

prenájom priestorov

350 €

+

12.2.2012

25.3.2012

3423

JOGA

nájomná 

prenájom priestorov

770 €

+

8.2.2012

27.6.2012

3424

City Servis

nájomná 

prenájom priestorov

120 €

+

3.2.2012

23.2.2012

3425

ALFA

nájomná

prenájom priestorov

50 €

+

6.3.2012

27.3.2012

3426

J. Mýtny

nájomná 

prenájom priestorov

32 €

+

5.3.2012

26.3.2012

3427

EMMA

nájomná

prenájom priestorov

36 €

+

5.3.2012

7.5.2012

3428

M. Kolomy

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

5.3.2012

26.3.2012

3429

J. Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov

157,50

+

6.3.2012

27.3.2012

3430

R. Kundrák

nájomná

prenájom priestorov

120 €

+

7.3.2012

25.4.2012

3431

Ľ. Urik

nájomná

prenájom priestorov

67,50

+

14.3.2012

28.3.2012

3432

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

112,50

+

1.3.2012

29.3.2012

3433

M. Simonides

nájomná

prenájom priestorov

112,50

+

2.3.2012

30.3.2012

3434

P. Hrúzik

nájomná 

prenájom priestorov

90 €

+

3.3.2012

31.3.2012

3435

M. Savara

nájomná 

prenájom priestorov

112,50 €

+

3.3.2012

31.3.2012

3436

F. Drugda

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

4.3.2012

25.3.2012

3437

A. Barak

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

4.3.2012

25.3.2012

3438

J. Pažil

nájomná 

prenájom priestorov

90 €

+

4.3.2012

25.3.2012

3439

STŠ VS

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

4.3.2012

25.3.2012

3440

VB Beňadická

nájomná 

prenájom priestorov

20 €

+

28.2.2012

28.2.2012

3441

BK Petržalka

nájomná 

prenájom priestorov

769,50 €

+

1.3.2012

30.3.2012

3443

Agapé

nájomná

prenájom priestorov

120 €

+

29.2.2012

29.2.2012

3445

Divadelné centrum

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

19.2.2012

19.2.2012

3446

Jednota bratská

nájomná

prenájom priestorov

160 €

+

1.4.2012

22.4.2012

3447

Jednota bratská

nájomná

prenájom priestorov

160 €

+

4.3.2012

18.3.2012

3448

T. Just

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

13.3.2012

27.3.2012

3449

Medical product

nájomná 

prenájom priestorov

210 €

+

27.2.2012

27.2.2012

3450

I. Matulová

nájomná

prenájom priestorov

260 €

+

24.1.2012

18.5.2012

3451

Semper

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

12.3.2012

20.3.2012

3452

Semper

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

26.3.2012

27.3.2012

3453

Lunex

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

4.4.2012

5.4.2012

3454

Domka

nájomná

prenájom priestorov

300 €

+

2.3.2012

2.3.2012

 

 

 

Najbližšie podujatia