December 2012

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

3959

Charlie dance

nájomná

prenájom priestorov

 250,00 €

+

 1.12.2012

1.12.2012

3960

Gymnik

nájomná

prenájom priestorov

300,00 €

+

20.12.2012

20.12.2012

3961

TA Mudronova

nájomná

prenájom priestirov

250,00 €

+

10.12.2012

10.12.2012

3962

Prvosienka

nájomná

prenájom priestorov

400,00 €

+

9.12.2012

9.12.2012

3963

SZUŠ

nájomná

prenájom priestorov

300,00 €

+

16.12.2012

16.12.2012

3964

RZ pri ZUŠ

nájomná

prenájom priestorov

300,00 €

+

18.12.2012

18.12.2012

3965

M. Kolomy

nájomná

prenájom priestorov

45,00 €

+

10.12.2012

17.12.2012
3967

V. Kováč

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

4.12.2012

18.12.2012

3968

T. Just

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

4.12.2012

18.12.2012

3969

Bridge ville

nájomná

prenájom priestorov

17,50 €

+

30.11.2012

30.11.2012

3974

Ľ. Urik

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

5.12.2012

19.12.2012

3975

J. Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov

112,50 €

+

6.12.2012

20.12.2012

3976

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

6.12.2012

20.12.2012

3977

P. Bielik

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

7.12.2012

21.12.2012

3979

City Service

nájomná

prenájom priestorov

140,00 €

+

8.11.2012

23.11.2012

3980

D. Krčmárik

nájomná

prenájom priestorov

240,00 €

+

6.12.2012

7.12.20123

3984

SVB a NP Beňadická

nájomná

prenájom priestorov

20,00 €

+

6.12.2012

6.12.2012

3985

PSS

nájomná

prenájom priestorov

30,00 €

+

6.12.2012

6.12.2012

3993

Ž. Porebská

nájomná

prenájom priestorov

41,60 €

+

11.12.2012

18.12.2012

4001

Váš Správca

nájomná

prenájom priestorov

40,00 €

  +

13.12.2012

13.12.2012

4008

Nadácia Novohradská

nájomná

prenájom priestorov

850,00 €

+

25.1.2013

25.1.2013

4009

K. Illeš

nájomná

prenájom priestorov

550,00 €

+

18.1.2013

18.1.2013

4010

M. Púčiková

nájomná

prenájom priestorov

750,00 €

+

2.2.2013

2.2.2013

4011

SUN DANCE ACADEMIA

nájomná

prenájom priestorov

500,00 €

+

11.1.2013

12.1.2013

4012

LETart

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

27.2.2013

27.2.2013

4013

LUNEX

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

14.1.2013

15.1.2013

4014

SEMPER

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

7.1.2013

21.1.2013

4015

Lambda

nájomná

prenájom priestorov

600,00 €

+

10.12.2012

10.12.2012

4016

Jednota bratská

nájomná

prenájom priestorov

200,00 €

+

2.12.2012

30.12.2012

4017

LETart

nájomná

prenájom priestorov

150,00 €

+

21.1.2012

21.1.2012

4018

DANUBIA

nájomná

prenájom priestorov

400,00 €

+

11.12.2012

11.12.2012

4019

PASS

o zabezpečení protipož. služby

služby

4,00 €/os./h.

-

12.12.2012

neurč.

4020

S. Polášková

nájomná

prenájom priestorov

120,00 €

+

12.12.2012

21.12.2012

4029

CMŠ

nájomná

prenájom priestorov

80,00 €

+

19.12.2012

19.12.2012

4033

D. Krčmári

nájomná

prenájom priestorov

120,00 €

+

21.12.2012

21.12.2012

4034

Slovanet

služby

180,00 €

-

14.12.2012

14.12.2013

4035

M. Majda

nájomná

prenájom priestorov

25,00 €

+

21.12.2012

21.12.2012

4036

UNIQA

poistná

2 795,87

+

1.1.2013

31.12.2013

4037

J. Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov

112,50 €

+

3.1.2013

31.1.2013

4038

Ľ. Urik

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

2.1.2013

23.1.2013

4039

P. Bielik

nájomná

prenájom priestorov

67,50 €

+

4.1.2013

18.1.2013

4040

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

90,00 €

+

3.1.2013

24.1.2013

4042

City Service

nájomná

prenájom priestorov

105,00 €

+

1.12.2012

20.12.2012

Najbližšie podujatia