Apríl 2013

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane DPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

4266 TA Mudroňova nájomná prenájom priestorov 200,00 €  + 13.6.2013 13.6.2013
4268 Ľ. Urik nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 3.4.2013 24.4.2013
4269 BŠA nájomná
prenájom priestorov 98,00 €  + 5.4.2013 29.4.2013
4270 J. Ferenčák nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 4.4.2013 25.4.2013
4271 Ľ. Bulík nájomná
prenájom priestorov 67,50 €  + 11.4.2013 25.4.2013
4272 P. Bielik nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 5.4.2013 26.4.2013
4274 HAFLA, o.z. nájomná
prenájom priestorov 30,00 €  + 6.4.2013 6.4.2013
4275 M. Savara nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 6.4.2013 27.4.2013
4276 P. Hrúzik nájomná
prenájom priestorov 67,50 €  + 13.4.2013 27.4.2013
4277 M. Szalai nájomná
prenájom priestorov 120,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4278 M. Hyža nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4279 M. Daniš nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4280 A. Barak nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4281 I. Sádovský nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4282 M. Kolomy nájomná
prenájom priestorov 67,50 €  + 15.4.2013 29.4.2013
4283 Únia taxikárov nájomná
prenájom priestorov 60,00 €  + 8.4.2013 8.4.2013
4284 Pohoda festival, s.r.o. nájomná
prenájom priestorov 250,00 €  + 15.5.2013 15.5.2013
4285 SZMG nájomná
prenájom priestorov 450,00 €  + 6.4.2013 5.4.2013
4286 VŠMU nájomná
prenájom priestorov 500,00 €  + 22.5.2013 23.5.2013
4287 A. Klein nájomná
prenájom priestorov 30,00 €  + 11.4.2013 11.4.2013
4288 SEMPER nájomná
prenájom priestorov 150,00 €  + 6.5.2013 6.5.2013
4290 Lindy, s.r.o. nájomná
prenájom priestorov 220,00 €  + 2.4.2013 4.4.2013
4291 BABYFIT, o.z. nájomná
prenájom priestorov 1200,00 €  + 10.4.2013 4.6.2013
4292 D.Krčmárik nájomná
prenájom priestorov 240,00 €  + 11.4.2013 12.4.2013
4295 Jednota bratská nájomná
prenájom priestorov 180,00 €  + 7.4.2013 28.4.2013
4296 J. Hrádková nájomná
prenájom priestorov 30,00 €  + 9.5.2013 23.5.2013
4297 Secunda nájomná
prenájom priestorov 20,00 €  + 16.4.2013 16.4.2013
4298 DOMKA nájomná
prenájom priestorov 500,00 €  + 26.10.2013 26.10.2013
4299 Malokarpatské osvetové stredisko nájomná
prenájom priestorov 500,00 €  + 5.5.2013 5.5.2013
4301 GALA nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 20.4.2013 20.4.2013
4304 Serviské služby, s.r.o. nájomná
prenájom priestorov 90,00 €  + 23.4.2013 23.4.2013
4305 BK Petržalka nájomná
prenájom priestorov 618,75  + 23.4.2013 30.4.2013
4308 D. Krčmárik nájomná
prenájom priestorov 240,00 €  + 25.4.2013 26.4.2013
4312 PROGRES,s.r.o. nájomná
prenájom priestorov 20,00 €  + 25.4.2013 25.4.2013
4313 JFJ, s.r.o. nájomná
prenájom priestorov 30,00 €  + 22.4.2013 22.4.2013
4314 Beck International nájomná
prenájom priestorov 100,00 €  + 24.4.2013 26.4.2013
4315 SMER nájomná
prenájom priestorov 120,00 €  + 17.6.2013 17.6.2013
4316 Na 100 Pro, s.r.o. nájomná prenájom priestorov 200,00 €  + 29.4.2013 29.4.2013
4317 Spojená škola Švabinského nájomná prenájom priestorov 0 26.6.2013 26.6.2013
4318 DFS Hájenka nájomná
prenájom priestorov 800,00 € + 26.4.2013 27.4.2013

Najbližšie podujatia