Apríl 2012

Číslo

zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

+/-

Dátum účinnosti

zmluvy

Dátum ukončenia

zmluvy

3514

J. Ferenčák

nájomná 

prenájom priestorov

157,50 €

+

3.4.2012

24.4.2012

3515

Ľ. Urik

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

3.4.2012

24.4.2012

3516

Ľ. Bulík

nájomná

prenájom priestorov

90 €

+

5.4.2012

26.4.2012

3517

M. Simonides

nájomná 

prenájom priestorov

67,50 €

+

13.4.2012

27.4.2012

3518

M. Savara

nájomná

prenájom priestorov

67,50

+

14.4.2012

28.4.2012

3520

Secunda

nájomná

prenájom priestorov

20 €

+

12.4.2012

12.4.2012

3524

City Servis

nájomná

prenájom priestorov

17,50 €/deň

+

1.3.2012

31.12.2012

3525

Z. Bohmová

nájomná

prenájom priestorov

50 €

+

12.4.2012

26.4.2012

3526

D. Krčmárik

nájomná

prenájom priestorov

1320 €

+

13.4.2012

21.6.2012

3527

FOLK EKONÓM

nájomná

prenájom priestorov

1500 €

+

13.4.2012

14.4.2012

3528

SDKÚ-DS

nájomná

prenájom priestorov

30 €

+

18.4.2012

18.4.2012

3529

V. Černušková

nájomná

prenájom priestorov

40 €

+

15.4.2012

15.4.2012

3530

Správa domov

nájomná

prenájom priestorov

30 €

+

2.4.2012

2.4.2012

3532

SVB

nájomná 

prenájom priestorov

20 €

+

18.4.2012

18.4.2012

3533

Secunda

nájomná

prenájom priestorov

14 €

+

18.4.2012

18.4.2012

3534

BK Petržalka

nájomná

prenájom priestorov

550 €

+

18.4.2012

27.4.2012

3546

Babyfit

nájomná

prenájom priestorov

1110 €

+

16.4.2012

29.6.2012

3547

Babyfit

nájomná

prenájom priestorov

30 €

+

13.4.2012

13.4.2012

3548

L. Vlček

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

18.6.2012

19.6.2012

3549

Avalon TS

nájomná

prenájom priestorov

600 €

+

22.4.2012

22.4.2012

3550

T. Vízner

nájomná

prenájom priestorov

20 €

+

21.4.2012

21.4.2012

3552

J. Dobrovodský

nájomná 

prenájom priestorov

80 €

+

25.4.2021

25.4.2012

3553

VB Vyšehradská

nájomná

prenájom priestorov

60 €

+

23.4.2012

23.4.2012

3554

molody.Rusyny

nájomná

prenájom priestorov

700 €

+

21.4.2012

21.4.2012

3555

I. Novotný

nájomná

prenájom priestorov

150 €

+

3.12.2012

3.12.2012

3557

ERV-JANÍK

o spolupráci

reklama

1000,00 €

+

4.4.2012

3558

ZŠ Gessayova

nájomná

prenájom priestorov

200,00 €

-

13.4.2012

14.4.2012

3559

SOZA

licenčná

autorské práva

3282,00 €

-

1.1.2012

neurč.

3562

ZŠ Gessayova

nájomná

prenájom priestorov

340,00 €

-

27.4.2012

29.4.2012

3563

TENNEX

nájomná

prenájom priestorov

350 €

10.5.2012

10.5.2012

3566

H. Buzová

nájomná

prenájom priestorov

35 €

+

27.4.2012

27.4.2012

3567

ALFA

nájomná

prenájom priestorov

50 €

+

8.5.2012

29.5.2012

 

 

Najbližšie podujatia