POCTA CYRILOVI A METODOVI

Vystúpenie spevokolu Laudate prednes textu Proglas v podaní herečky Idy Rapaičovej

Laudate

Spevokol dospelých bol pri Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a.v. v Petržalke založený už v roku 1984, pravidelne začal nacvičovať a vystupovať od roku 1989. Prvým veľkým turné bol v roku 1993 zájazd do Švédska. Odvtedy spevokol verejne vystupuje pri rôznych príležitostiach – cirkevných stretnutiach i verejných podujatiach, doma i v zahraničí. V roku 2012 účinkoval vo Zvolene pri uvedení oratória Cyril a Metod. V roku 2015 spieval na Devíne na pri oslavách 200.výročia narodenia Ľ. Štúra. V roku 2016 navštívil partnerský zbor v Ulme – Böfingene (Nemecko), v roku 2017 vystupoval v Bruck an der Leitha (Rakúsko) počas akcie: Noc kostolov.

Spevokol tvorí 30 členov. V radoch spevokolistov i v úlohe dirigenta sa vystriedali viacerí. Názov Laudate si spevokol osvojil pri nahrávke 1.CD v roku 2011. Je vyjadrením hlavného poslania spevokolu – oslava Trojjediného Boha. V súčasnosti spevokol pracuje pod vedením staro-nového dirigenta, hudobného skladateľa Mgr. art. Tomáša Rojčeka v spolupráci so  petržalskou evanjelickou farárkou Mgr. Evou Kolesárovou v Zborovom centre na Strečnianskej ulici.

Spolu s Laudate pôsobí od roku 2010 aj Petržalský lúč. Je to malý zbor – oktet, ktorý spieva zväčša a capella pod vedením Evy Kolesárovej. Má bohatý repertoár a prezentoval sa už rovnako doma i v zahraničí.

   

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  05.07.2021 | 18.00 - 18.40.

  Hudba, Iné

 3 €

POCTA CYRILOVI A METODOVI

Podobné podujatia