ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK - UČÍME SA HROU

tvorivo-zábavné podujatie pre deti od 3 rokov, bez rodičov, nahlasovanie vopred : katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

V zmysle vyhlásenia ústredného krízového štábu SR prijalo vedenie Kultúrnych zariadení Petržalky

toto opatrenie: Všetky zariadenia - Dom kultúry Zrkadlový háj, Dom kultúry Lúky a CC Centrum

sú od 16.3.2020 do 29.3.2020 ZATVORENÉ

a do uvedeného termínu sú všetky plánované podujatia ZRUŠENÉ.

OZNAM o vrátení vstupeniek, ktoré boli zakúpené v pokladniach KZP (DK Zrkadlový háj a DK Lúky),

TU: http://www.kzp.sk/sprava/zmena-otvaracich-hodin-pokladne-kzp

(Ostatné vstupenky je možné vrátiť výhradne na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené).

...............................................................................................................................

Predškolská príprava. Dieťa sa zúčastňuje na podujatí bez rodičov. Nahlasovanie vopred.

lektor : Mgr. Katarína Godorová, info : katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141 volať do 15:00

CC Centrum

  26.03.2020 | 9:00 - 10:00

  Pre deti

 4

ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK - UČÍME SA HROU

Podobné podujatia