SENIOR ART - HRA BEZ RIZIKA

stretnutie s Annou MÝTNOU

Zábavné a zaujímavé stretnutie s Annou MÝTNOU, hráčkou a učiteľkou spoločenských hier

*podujatie sa koná v rámci Letných dní Petržalky 2020*

Komplet program Letných dní Petržalky 2020: https://www.kzp.sk/sprava/letne-dni-petrzalky-2020

Dom kultúry Lúky

  06.08.2020 | 17:30 - 18:30

  Iné, Podujatia

 voľný vstup

SENIOR ART - HRA BEZ RIZIKA

Podobné podujatia