SPEVOHRAD

Divadelné predstavenie pre deti účinkuje Divadlo Dunajka

Spevohrad stojí, šašo je v ňom piesňou zakliaty. Šaško a deti splnia Šašovnej každé pesničkové želanie, len keby ich pri tom nezdržiavala vrana krákavá a nedoslýchavá.
Takto sa im veru nepodarí odkliať Šašovnú ani do konca predstavenia nebude rozprávočka.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  20.06.2021 | 10:00 - 11:00

  Divadlo, Pre deti

 3 €

SPEVOHRAD

Podobné podujatia