DOPRAVA ČI DOĽAVA?

Divadelné predstavenie pre deti účinkuje Divadlo Mici a Mňau

Mačičky spolu s deťmi spoznajú, ktorá ruka a noha je pravá a ktorá ľavá, ktorým smerom ísť doprava a doľava. A že slovo doprava má aj viacero významov. Viete akých? Dozviete sa to v rozprávke.

Mici a Mňau tvorí dramaticko – vzdelávacie pásma. Tieto pásma zabávajú nielen deti predškolského veku, ale aj ich pedagógov či rodičov. Venujeme sa zaujímavým detským témam. Hovorené slovo dopĺňame vlastnými piesňami, riekankami, ponaučeniami.

Dĺžka predstavenia cca 40 min.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  13.06.2021 | 10:00 - 11:00

  Pre deti

 3 €

DOPRAVA ČI DOĽAVA?

Podobné podujatia