Práca s počítačom a internetová bezpečnosť / seniori

Počítačový kurz pre seniorov

Veková kategória: seniori

Okruh: Práca s počítačom a internetová bezpečnosť

Témy

  • Základné úkony s počítačom ako je zapnutie, prihlásenie sa, reštartovanie, vypnutie.
  • Základné úkony s internetovým prehliadačom
  • Základy internetovej bezpečnosti, ako sa vyhnúť a vysporiadať s pochybnými internetovými ponukami
  • Zoznámenie sa so základnými editovacími programmi ako je Microsoft Word, Excel a ich použitie
  • Vytvorenie účtov ako je emailová schránka, Skype a pohybovanie sa v týchto prostrediach
  • V prípade záujmu: základné úkony s mobilným telefónom (prepojenie emailovej schránky s mobilným telefónom, ukladanie a archivácia SMS/MMS správ a pod.), taktiež po dohode je možnosť venovať sa aj okruhom smerovaných na deti a dorast

Kurz pre seniorov každý štvrtok od 18:00 do 20:00 hod.

Lektor:   Ján Krištofík

Výhoda bezbariérový prístup!

V prípade záujmu nás kontaktujte kurzy@kzp.sk

Október / 7, 14, 21, 28

November / 4, 11, 18, 25

December / 2, 9, 16

11 lekcií – seniori  - 1 lekcia 3 €

Dom kultúry Lúky

  21.10.2021 | 18:00 - 20:00

  Iné, Kurzy a krúžky

Práca s počítačom a internetová bezpečnosť / seniori

Podobné podujatia