ZMENA! PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ LIGA 2021

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlasujú na rok 2021 Petržalskú komunitnú ligu v športových súťažiach.

Vzhľadom na pretrvajúcu pandemickú situáciu COVID-19 sme pristúpili k zmene termínu realizácie jednotlivých komunitných líg. O nových termínoch Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za porozumenie. Vaše KZP.

Súťaže budú prebiehať v telocvični DK Lúky na Vígľašskej 1, vždy cez víkend, v športových kategóriách pre jednotlivcov a družstvá pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Do jednotlivých súťaží sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky do 31.1.2021 prihlaska-do-sutaze-komunitna-liga-2021 a jej zaslaním na adresu: robert.schnurmacher@petrzalka.sk

alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, oddelenie Kultúry a športu, pán Róbert Schnurmacher.

Ponúkame možnosť prihlášky priamo z mobilu cez:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gtb9iQMCqfpozo9eMv8FrF28QRoUnJlYxgQrYp90_ZXXWw/viewform

Vzhľadom na pandemickú situáciu a nariadenie vlády SR budeme termín začatia a konca komunitnej ligy posúvať. Keďže v týchto dňoch sa vývoj nedá presne predpokladať, dátumy budeme aktualizovať priebežne. Za porozumenie ďakujeme. 

    1. Petržalská komunitná liga ZIMA - JAR 2021 Basketbal

Prihlasujú sa účastníci v zmiešaných päťčlenných družstvách vo veku od 6 do 26 rokov kategóriách žiaci I. stupňa ZŠ, žiaci II. stupňa ZŠ, stredoškoláci, vysokoškoláci, rodiny. Hracie dni súťaží budú dve soboty a dve nedele cez víkendy od 15. 1. – 15.5. 2021 v čase od 9:00 do 18:00 hodiny večer.

  1. Petržalská komunitná liga seniorov ZIMA - JAR 2021 Ping - pong

Prihlasujú sa jednotlivci a páry do súťaží dvojhra a štvorhra, v kategóriách muži, ženy, mix vo veku nad 65 rokov. Hracie dni sú pondelky a stredy v týždňoch od 15. 1. – 15.5. 2021 čas od 9:00 – 13:00 hodiny popoludní.

  1. Petržalská komunitná liga ZIMA - JAR 2021 Volejbal

Prihlasujú sa účastníci v zmiešaných šesťčlenných družstvách vo veku od 12 do 26 rokov kategóriách žiaci I. stupňa ZŠ, žiaci II. stupňa ZŠ, stredoškoláci, vysokoškoláci, rodiny. Hracie dni súťaží budú dve soboty a dve nedele cez víkendy od 15. 1. – 15.5. 2021 v čase od 9:00 do 18:00 hodiny večer.

  1. Petržalská komunitná liga ZIMA - JAR 2021 Nohejbal

Prihlasujú sa jednotlivci a zmiešané družstvá do súťaží 2:2 a 3:3 vo veku od 6 do 26 rokov kategóriách žiaci I. stupňa ZŠ, žiaci II. stupňa ZŠ, stredoškoláci, vysokoškoláci, rodiny. Hracie dni súťaží budú dve soboty a dve nedele cez víkendy od 15. 1. – 15.5. 2021 v čase od 9:00 do 18:00 hodiny večer.

  1. Petržalská komunitná liga ZIMA - JAR 2021 Bedminton

Prihlasujú sa jednotlivci a dvojice do súťaží dvojhra, štvorhra, v kategóriách muži, ženy, mix vo veku od 6 do 36 rokov kategóriách žiaci I. stupňa ZŠ, žiaci II. stupňa ZŠ, stredoškoláci, vysokoškoláci, rodiny. Hracie dni súťaží budú dve soboty a dve nedele cez víkendy od 15. 1. – 15.5. 2021 v čase od 9:00 do 18:00 hodiny večer.

 

Dom kultúry Lúky

  15.12.2020 | 09.00 - 21.00

 

 

ZMENA! PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ LIGA 2021

Podobné podujatia