PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

MISY, MISKY, MIŠTIČKY - exteriérová keramická dielnička pre šikovné mamičky a ich deti

téma : MISY, MISKY, MIŠTIČKY

odborný lektor : Mgr. Zuzana Guľová 

materiál v cene

všetky výrobky budú dodatočne vypálené v elektrickej peci

zodpovedný pracovník : Mgr. Katarína Godorová

info : katarína.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

nahlasovanie vopred, do 23. 6. 2021

CC Centrum

  25.06.2021 | 10:00 - 12:00

  Pre deti, Iné, Podujatia

 4 € /matka +dieťa/

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

Podobné podujatia