ZMENA TERMÍNU! Vystúpenie LÚČNICE sa presúva na 16.2.2021

Vystúpenie popredného umeleckého súboru.

Zo zdravotných dôvodov sme pristúpili k zmene termínu vystúpenia Lúčnice na 16.2.2021. Lístky naďalej ostávajú v platnosti na nový termín 16.2.2021 v DK Zrkadlový háj o 19.00 hod. Ďakujeme za porozumenie.  

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  16.12.2020 | 19:00 - 22:00

  Hudba, Tanec, Iné, Podujatia

 20 € pre verejnosť

ZMENA TERMÍNU! Vystúpenie LÚČNICE sa presúva na 16.2.2021

Podobné podujatia