Pre deti

Nájsť podujatie

Vyberte si zo širokej ponuky našich podujatí na základe svojich preferencií.

ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

11.03.2020 | 9:00, 10:30

CC Centrum

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

Kúpiť
ZRUŠENÉ! PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

11.03.2020 | 16:00

CC Centrum

tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov

Kúpiť
ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK - UČÍME SA HROU

12.03.2020 | 9:00

CC Centrum

tvorivo-zábavné podujatie pre deti od 3 rokov, bez rodičov, nahlasovanie vopred: katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

Kúpiť
ZRUŠENÉ! KERAMKO

12.03.2020 | 15:00, 16:00

CC Centrum

Kúpiť
ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

16.03.2020 | 9:30

CC Centrum

kreslenie pre mamičky s deťmi

Kúpiť
ZRUŠENÉ! ČARBANIČKY

18.03.2020 | 9:00, 10:30

CC Centrum

kreslenie pre mamičky s deťmi do 3 rokov

Kúpiť
ZRUŠENÉ! PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

18.03.2020 | 16:00

CC Centrum

tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov

Kúpiť
ZRUŠENÉ! Hviezdoslavov Kubín

19.03.2020 | 9:00

Dom kultúry Zrkadlový háj

okresná súťaž v prednese poézie a prózy - IV. a V. kategória

Kúpiť
ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK - UČÍME SA HROU

19.03.2020 | 9:00

CC Centrum

tvorivo-zábavné podujatie pre deti od 3 rokov, bez rodičov, nahlasovanie vopred : katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

Kúpiť
ZRUŠENÉ! KERAMKO

19.03.2020 | 15:00, 16:00

CC Centrum

keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov

Kúpiť