Kurzy a krúžky

PONUKA KURZOV A KRÚŽKOV KZP


KURZY A KRÚŽKY - I. polrok šk. roka 2018/ 2019

ku stiahnutiu: TU

CC CENTRUM,  JIRÁSKOVA 3, BRATISLAVA
TEL: 02/ 63 824 390
EMAIL: ccc@kzp.sk
INFO: zuzana.gulova@kzp.sk, 0917 711 090

VÝTVARNÝ PRE DETI OD 7 DO 14 ROKOV
ZÁPIS V STREDU 12.09. OD 16:00 DO 17:00


VÝTVARNÝ PRE MLÁDEŽ NAD 15 ROKOV A DOSPELÝCH
ZÁPIS V STREDU 12.09. OD 17:00 DO 18:00


KERAMICKÝ PRE DETI OD 6 DO 14 ROKOV
ZÁPIS V STREDU 12.09. OD 16:00 DO 17:00


KERAMICKÝ PRE PRE MLÁDEŽ NAD 15 ROKOV A DOSPELÝCH
ZÁPIS V STREDU 13.09. OD 18:00 DO 19:00   DK LÚKY, VÍGĽAŠSKÁ 1, BRATISLAVA
(pri trhovisku Braník - zástavka Lúčanka)
TEL: 02/ 63 835 404, 0903 396 975
EMAIL: dkl@kzp.sk
INFO: výtvarné kurzy 0903 717 692 

JOGA PRE ZAČIATOČNÍKOV
UTOROK | 17:30 – 19:00 | 30 h | 55 €


JOGA PRE POKROČILÝCH
UTOROK | 19:00 - 20:30 | 30 h | 55 €


ZUMBA FITNESS
PONDELOK | 17:30 – 19:00 | 30 h | 55 €


ZDRAVOTNÁ GYMNASTIKA / ŠPECIÁLNE NA CHRBTICU
STREDA | 17:30 – 19:00 | 30 h | 55 €

VÝTVARNÉ KURZY
KRESLENIE A GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIE PRE PREDŠKOLÁKOV
UTOROK / STREDA | 15:00 – 16:30 | 30 ŠK.H | 50 €


KRESLENIE A MAĽOVANIE PRE SENIOROV
STREDA | 10:00 –11:30 | 1,5 HOD | 2 €


VÝTVARNÝ KURZ PRE ŽIAKOV ZŠ, PRÍPRAVA NA STREDNÉ ŠKOLY S UMELECKÝM ZAMERANÍM
UTOROK / ŠTVRTOK | 16:30 – 18:00 | 30 ŠK.H | 50 € 

 

POZNÁMKY:

- Informácie o platbách na horeuvedených kontaktoch

- ŠK.H = 45 MINÚT; 1 H = 60 MINÚT