Navigácia podľa žánru


Kontakty

Kultúrne zariadenia Petržalky

Spojovateľ: 02 68 29 92 19 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Poverený vedením Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Ing. Peter Litomerický    
tel: 02 68 299 201; 0903 20 17 20    
email: peter.litomericky@kzp.sk

Sekretariát riaditeľa:       
Katarína Rebrová    
Tel.: 02 68 299 200    
email: katarina.rebrova@kzp.sk 

Vedúci úseku ekonomiky, štatutárny zástupca riaditeľa:   
Ing. Peter Sekerák
tel: 02 68 299 205; 0917 71 10 83    
email: peter.sekerak@kzp.sk

Vedúca úseku marketingu a obchodu:    
Mgr. Alexandra Illéšová     
tel: 02 68 299 206; 0917 71 10 92    
email: alexandra.illesova@kzp.sk

Vedúca úseku MTZ           
Eva Boriová    
tel: 02 68 299 204; 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Riaditeľ DK Zrkadlový háj 
Ing. arch. Martin Sarvaš   

tel: 02 68 299 211; 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Riaditeľ DK Lúky
Mgr. Adrián Pullmann   

tel: 02 63 835 400; 0910 40 79 30   
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Riaditeľ CC Centra
Juraj Novák
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 85   
email: juraj.novak@kzp.sk


Fakturačné údaje:

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

IČO: 00179949

DIČ: 2020910837

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo výdavkového účtu: SK67 5600 0000 0018 0067 7006

Číslo príjmového účtu: SK54 5600 0000 0017 0067 2002


Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk   

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Uchádzač o zamestnanieTU

Dom kultúry Zrkadlový háj

Prevádzka: 02 68 29 92 17 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

Ing. arch. Martin Sarvaš    
Riaditeľ 
tel: 02 68 299 211; 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Adéla Oravcová   
vedúca prevádzky
tel.: 02 68 299 217; 0917 711 084     
email: adela.oravcova@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel.: 02 68 299 222   
email: ladislav.janciar@kzp.sk

Marta Droppová    
Metodik klubovej činnosti pre mládež     
tel.: 02 68 299 220; 0917 711 086   
email: marta.droppova@kzp.sk

PhDr. Róbert Ripka    
Programový manažér    
tel.: 02 68 299 214
email: robert.ripka@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Prevádzka:02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Mgr. Adrián Pullmann    
Riaditeľ
tel: 02 63 835 400; 0910 40 79 30    
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Iveta Hanulová    
Kultúrno-osvetový  pracovník, zástupkyňa riaditeľa DK Lúky
tel: č.: 02 63 835 404    
email: iveta.hanulova@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 835 404   
email: jozef.charfaoui@kzp.sk

Darina Duffeková    
Lektorka výtvarných kurzov
mobil: 0903 71 76 92    
email: dkl@kzp.sk


  
 

CC Centrum

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk

Juraj Novák
Riaditeľ    
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

Mgr. Zuzana Guľová
Kultúrno-osvetový pracovník  
tel: 02 63 824 390; 0917 711 090   
email: cc.centrum@gmail.com

Angelika Paulíková    
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 824 390; 0903 398 545    
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 824 390; 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

 

Klub Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava


 

Artkino Za zrkadlom

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg  
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

 

Klubová činnosť deti

Adresa: CC Centrum, Jiráskova 3, 851 02 Bratislava

Mgr. Zuzana Guľová
Metodik klubovej činnosti pre deti
tel: 02 63 824 390; 0917 711 090    
email: cc.centrum@gmail.com          
   

Klubová činnosť mládež

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02  Bratislava  

Marta Droppová

Metodik klubovej činnosti pre mládež    
tel: 02 68 299 220

mobil: 0917 711 086 / 0907 12 36 47    
email: marta.droppova@kzp.sk          
                
    

 

Klubová činnosť seniori

Adresa: Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 05  Bratislava


 


Komunikačné kanály


Kde nás nájdete

Kultúrne zariadenia Petržalky

Dom kultúry Zrkadlový háj
Klub Za zrkadlom
Artkino Za zrkadlom
Klubová činnosť seniori

Rovniankova 3
851 02 Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Romanova
68, 83, 92, 95, 96, 99, 192, 196
N80, N95, N99

imhd - cestovné poriadky

CC Centrum


Jiráskova 3
851 01  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Markova
68, 96, 99, 196
N80, N99

imhd - cestovné poriadky

Dom kultúry Lúky
Klubová činnosť mládež
Klubová činnosť deti


Vigľašská 1
851 07  Bratislava

Doprava linkami MHD

zastávka Lúčanka alebo Vyšehradská
59, 92, 93, 95, 98, 99, 192
N93, N95, N99

imhd - cestovné poriadky