Kontakt

Kultúrne zariadenia Petržalky

Vedenie a vedúci úsekov

Zobraziť kontakty

Riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Mgr. Monika Korenčiová    
tel: 02 68 299 201
email: monika.korenciova@kzp.sk

Sekretariát riaditeľa:       
Katarína Rebrová    
Tel.: 02 68 299 200    
email: katarina.rebrova@kzp.sk 

Vedúci úseku ekonomiky, štatutárny zástupca riaditeľa:   
Ing. Peter Sekerák
tel: 02 68 299 205; 0917 71 10 83    
email: peter.sekerak@kzp.sk

Vedúca úseku marketingu a obchodu:    
Mgr. Alexandra Illéšová     
tel: 02 68 299 206; 0917 71 10 92    
email: alexandra.illesova@kzp.sk

Vedúca úseku MTZ:           
Eva Boriová    
tel: 02 68 299 204; 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Riaditeľ DK Zrkadlový háj: 
Ing. arch. Martin Sarvaš   
 
tel: 02 68 299 211; 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Riaditeľ DK Lúky:
Mgr. Adrián Pullmann    

tel: 02 63 835 400; 0910 40 79 30    
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Riaditeľ CC Centra:
Juraj Novák
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 68 29 92 17 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

Ing. arch. Martin Sarvaš    
Riaditeľ 
tel: 02 68 299 211; 0918 621 051     
email: martin.sarvas@kzp.sk

Adéla Oravcová    
prevádzka
tel.: 02 68 299 217; 0917 711 084     
email: adela.oravcova@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel.: 02 68 299 220; 0917 711 086   
email: marta.droppova@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel.: 02 68 299 222   
email: ladislav.janciar@kzp.sk

PhDr. Róbert Ripka
Programový manažér 
tel.: 02 68 299 222   
email:robert.ripka@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka:02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Mgr. Adrián Pullmann    
Riaditeľ
tel: 02 63 835 400; 0910 40 79 30    
email:  adrian.pullmann@kzp.sk

Iveta Hanulová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: č.: 02 63 835 404    
email: iveta.hanulova@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 835 404   
email: jozef.charfaoui@kzp.sk

Darina Duffeková    
Lektorka výtvarných kurzov
mobil: 0903 71 76 92    
email: dkl@kzp.sk

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava email: ccc@kzp.sk

Juraj Novák
Riaditeľ    
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

Mgr. Zuzana Guľová
Kultúrno-osvetový pracovník  
tel: 02 63 824 390; 0917 711 090   
email: cc.centrum@gmail.com

Angelika Paulíková    
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 824 390; 0903 398 545    
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový  pracovník
tel: 02 63 824 390; 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

Artkino za zrkadlom

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg   
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

AKTUÁLNE ZMENY OTVÁRACÍCH HODÍN: http://www.kzp.sk/sprava/zmena-otvaracich-hodin-pokladne-kzp

Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 68 299 225, email: vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky (Vígľašská 1)
Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 63 835 404, email: vstupenkydkl@kzp.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

IČO: 00179949
DIČ: 2020910837

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo výdavkového účtu: SK67 5600 0000 0018 0067 7006
Číslo príjmového účtu: SK54 5600 0000 0017 0067 2002


OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk