Kontakt

Kultúrne zariadenia Petržalky

Vedenie a vedúci úsekov

Zobraziť kontakty

Riaditeľka Kultúrnych zariadení Petržalky:      
Mgr. art. Monika Korenčiová    
tel: 02 68 299 201; 0902 22 82 28
email: monika.korenciova@kzp.sk

Sekretariát riaditeľky:       
Katarína Rebrová    
Tel.: 02 68 299 200    
email: katarina.rebrova@kzp.sk 

Programový riaditeľ:
Mgr. art. Juraj Benčík    
tel: 02 68 299 203; 0905 77 95 30   
email: juraj.bencik@kzp.sk

Vedúci úseku marketingu a obchodu:    
Mgr. Lukáš Piaček     
tel: 0907 75 74 13    
email: lukas.piacek@kzp.sk

Referent MTZ + správy majetku:           
Eva Boriová    
tel: 02 68 299 204; 0903 58 91 77    
email: eva.boriova@kzp.sk

Vedúca prevádzky DK Zrkadlový háj: 
Mgr. art. Jana Mihálová  

tel: 02 68 299 224; 0903 73 52 25          
email: jana.mihalova@kzp.sk

Vedúca prevádzky DK Lúky:
Adela Oravcová    
tel.: 02 63 835 400; 0917 71 10 84     
email: adela.oravcova@kzp.sk

Vedúca prevádzky CC Centra:
Mgr. Zuzana Guľová
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90  
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 68 29 92 17 / Adresa: Rovniankova 3, 851 02  Bratislava / email: dkzh@kzp.sk

DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ

Mgr. art. Jana Mihálová   
Vedúca prevádzky Zrkadlový háj
tel: 02 68 299 224; 0905 611 166   
email: jana.mihalova@kzp.sk

PhDr. Róbert Ripka
Programový manažér 
tel.: 02 68 299 214; 0904 88 44 79   
email: robert.ripka@kzp.sk

Marta Droppová    
Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
tel.: 02 68 299 220; 0917 71 10 86   
email: marta.droppova@kzp.sk

ÚSEK PROGRAMU A PREVÁDZKY

Mgr. art. Juraj Benčík   
Programový riaditeľ
tel.: 02 68 299 220; 0905 77 95 30
email: juraj.bencik@kzp.sk

Eva Fifíková   
Dramaturg
tel.: 02 68 299 220; 
email: eva.fifikova@kzp.sk

Mgr. Martina Bodnárová   
Kultúrno-osvetový pracovník pre deti a mládež
tel.: 02 68 299 220; 
email: martina.bodnarova@kzp.sk

MSc. Dorota Šaríková   
Kultúrno-osvetový pracovník pre znevýhodnené skupiny
tel.: 02 68 299 220; 
email: dorota.sarikova@kzp.sk

Ladislav Jančiar     
Kultúrno-osvetový  pracovník pre komunity
tel.: 02 68 299 222   
email: ladislav.janciar@kzp.sk

Jozef Charfaoui    
Kultúrno-osvetový  pracovník pre komunity
tel: 02 68 299 222  
email: 
jozef.charfaoui@kzp.sk

Dom kultúry Lúky

Vigľašská 1, 851 07 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 83 54 04 / Adresa: Vígľašská 1, 851 07  Bratislava / email: dkl@kzp.sk

Adela Oravcová    
Vedúca prevádzky DK Lúky
tel: 02 63 835 400; 0917 71 10 84   
email: adela.oravcova@kzp.sk

Mgr. Adrián Pullmann    
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 835 404; 0910 40 79 30    
email: adrian.pullmann@kzp.sk

Iveta Forgáčová
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 835 404    
email: iveta.forgacova@kzp.sk

Juraj Novák
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 835 404; 0917 71 10 85    
email: juraj.novak@kzp.sk

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

Zobraziť kontakty

Prevádzka: 02 63 82 43 90  / Adresa: Jiráskova 3, 851 02 Bratislava / email: ccc@kzp.sk ; cc.centrum@gmail.com

Mgr. Zuzana Guľová
Vedúca prevádzky CC Centrum
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90   
email: zuzana.gulova@kzp.sk

Katarína Godorová    
Kultúrno-osvetový pracovník - dramaturg
tel: 02 63 824 390; 0903 264 141
email: katarina.godorova@kzp.sk

Angelika Paulíková    
Kultúrno-osvetový pracovník
tel: 02 63 824 390; 0903 398 545    
email: angelika.paulikova@kzp.sk

Artkino za zrkadlom

Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zobraziť kontakty

Adresa: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Martin Kočiško
Dramaturg   
mobil: 0902 64 70 79    
emial: artkinozazrkadlom@gmail.com

OZNAM! POKLADNE KZP SÚ AŽ DO ODVOLANIA PRE PANDÉMIU ZATVORENÉ.

Pokladňa DK Zrkadlový háj (Rovnianková 3)
Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 68 299 225, email: vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky (Vígľašská 1)
Otváracie hodiny:

Rezervácie a informácie o podujatiach: 02 63 835 404, email: vstupenkydkl@kzp.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

IČO: 00179949
DIČ: 2020910837

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo výdavkového účtu: SK67 5600 0000 0018 0067 7006
Číslo príjmového účtu: SK54 5600 0000 0018 0067 2002


OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tel. kontakt: +421 48 414 6 759 

e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk