December 2019

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 836 Kresťanské centrum

nájomná            

prenájom priestorov 350,00 €

 +

1.12.2019 30.12.2019 1.12.2019
837 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 72,00 €

 +

2.12.2019 18.12.2019 1.12.2019
838 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestoro 48,00 €

 +

3.12.2019 12.12.2019 1.12.2019
839 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

3.12.2019 3.12.2019 2.12.2019
840 Soňa Ďurkechová

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

3.12.2019 3.12.2019 2.12.2019
841 Jaroslava Kholová

nájomná

prenájom priestorov 154,50 €

 +

2.12.2019 17.12.2019 2.12.2019
842 SZUŠ Macharova

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

9.12.2019 9.12.2019 3.12.2019
843 Karol Strečko

o nájme

služby 150,00 €

 -

1.12.2019 31.12.2019 4.12.2019
844 Vladimír Zeman

nájomná

prenájom priestorov 340,00 €

 +

10.12.2019 10.12.2019 5.12.2019
845 REVO TATRY

nájomná

prenájom priestorov 160,00 €

 +

6.12.2019 6.12.2019 5.12.2019
846 JUVENTUTIS

nájomná

prenájom priestorov 44,00 €

 +

18.12.2019 18.12.2019 5.12.2019
847 CMŠ Mazzarellovej

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

16.12.2019 16.12.2019 5.12.2019
848 Jakub Šturc

nájomná

prenájom priestorov 19,00 €

 +

2.12.2019 30.12.2019 5.12.2019
849 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 320,00 €

 +

12.12.2019 13.12.2019 5.12.2019
850 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

3.12.2019 17.12.2019 5.12.2019
851 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

4.12.2019 18.12.2019 5.12.2019
852 B.S.C.

nájomná

prenájom priestorov 135,00 €

 +

5.12.2019 19.12.2019 5.12.2019
853 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

4.12.2019 19.12.2019 5.12.2019
854 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

4.12.2019 18.12.2019 5.12.2019
855 TJ Jarovce

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

2.12.2019 16.12.2019 5.12.2019
856 HAPPY SOUND

o diele

vystúpenie

 -

8.12.2019 8.12.2019 6.12.2019
857 StArt

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

9.12.2019 9.12.2019 6.12.2019
858 StArt

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

4.4.2019 4.4.2019 9.12.2019
859 StArt

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

1.4.2019 1.4.2019 9.12.2019
860 Mafiánske historky 2

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

13.1.2019 13.1.2019 9.12.2019
861 SOMI Consulting o poskyt. služby 50,00 €/m.

 -

1.1.2020 neurč. 30.12.2019
862 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

13.1.2020 28.1.2020 9.12.2019
863 Vlado Vizár Jazz Quartet

o diele

vystúpenie

 -

31.12.2019 31.12.2019 9.12.2019
864 SZUŠ Železničná 14

nájomná

prenájiom priestorov 600,00 €

 +

19.1.2019 19.1.2019 9.12.2019
865 DC Martin

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

23.1.2019 23.1.2019 9.12.2019
866 Dominik Hrúzik

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

9.12.2019 9.12.2019 9.12.2019
867 Pro Gymnik

nájomná

prenájom priestorov 652,44

 +

24.1.2019 24.1.2019 10.12.2019
868 Pomoc Bratislave

nájomná

prenájom priestorov 589,80

 +

22.1.2019 22.1.2019 10.12.2019
869 HARVART

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

29.1.2020 30.1.2020 10.12.2019
870 Discrit Dance

nájomná

prenájom priestorov 450,00 €

 +

10.1.2019 10.1.2019 10.12.2019
871 storno

 

 

872 Akcent live

o diele

vystúpenie

 -

31.12.2019 31.12.2019 10.12.2019
873 Planéta zážitkov

nájomná

prenájom priestorov 562,00 €

 +

10.2.2019 10.2.2019 10.12.2019
874 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 10,00 €

 +

11.12.2019 11.12.2019 10.12.2019
875 Jaroslava Kholová

nájomná

prenájom priestorov 0

 

17.12.2019 17.12.2019 11.12.2019
876 Cestovateľský klub Vejmola

o diele

vystúpenie

 -

11.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
877 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

18.12.2019 22.12.2019 11.12.2019
878 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

6.12.2019 19.12.2019 5.12.2019
879 UK Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 1 207,44 €

 +

18.1.2019 18.1.2019 12.12.2019
870 PÁNI ČASU

o diele

vystúpenie

 -

14.12.2019 14.12.2019 13.12.2019
881 Žiarislav a bytosti o diele vystúpenie

 -

14.12.2019 14.12.2019 13.12.2019
882 HAPPY SOUND

o diele

vystúpenie

 -

15.12.2019 15.12.2019 13.12.2019
883 FELIX OZ

nájomná

prenájom priestorov 350,00 €

 +

21.1.2020 4.2.2020 16.12.2019
884 elledanse

nájomná

prenájom priestorov 850,00 €

 +

25.1.2020 25.1.2020 16.12.2019
885 elledanse

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

9.2.2020 9.2.2020 16.12.2019
886 Ľuboš Beňa

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
887 Henrich Novák

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
888 Peter Mikušek

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
889 IBSARO

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

21.4.2020 21.4.2020 18.12.2019
890 Erik Binovský

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
891 Marián Radošovský

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
892 Allan Mikušek

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 18.12.2019
893 Komorná opera

nájomná

prenájom priestorov 538,00 €

 +

1.1.2020 31.12.2020 19.12.2019
894 Ivan Vojtek

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 19.12.2019
895 Matej Fűlűp

o diele

vystúpenie

 -

20.12.2019 20.12.2019 19.12.2019

Najbližšie podujatia