CC Centrum

AKTUÁLNY CENNÍK PRENÁJMOV PRIESTOROV KZP - TU


Obradná miestnosť (120 m2) 

Výstavná miestnosť (85 m2) 

Tanečná sála (144 m2)

pondelok = 15:00 – 17:30 

utorok = 15:00 – 16:00 

štvrtok = 15:00 – 18:00 

šatne,  zrkadlová stena, podlaha-linoleum. 

Kontakt: Riaditeľka CC Centra
Mgr. Zuzana Guľová
tel: 02 63 824 390; 0917 71 10 90    
email: zuzana.gulova@kzp.sk