September 2019

September 2019

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 541 Vladimír Krempaský

nájomná            

prenájom priestorov 900,00 €

 +

28.11.2019 28.11.2019 4.9.2019542
542 Divadlo na hojdačke

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

2.9.2019 30.9.2019 2.9.2019
543 Jakub Šturc

nájomná

prenájom priestorov 19,00 €

 +

2.9.2019 30.9.2019 2.9.2019
544 storno

 

 

545 POLENO

nájomná

prenájom priestorov 152,00 €

 +

5.9.2019 19.12.2019 4.9.2019
546 Kresťanské centrum

o diele

vystúpenie

 -

1.9.2019 29.9.2019 4.9.2019
547 Okolok

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

17.9.2019 30.9.2019 4.9.2019
 548 Miroslav Čief

o diele

vystúpenie

 -

12.9.2019 12.9.2019 6.9.2019
549 ZSBD

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

23.9.2019 23.9.2019 6.9.2019
550 ZSBD

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

19.9.2019 26.9.2019 6.9.2019
551 ZSBD

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

10.10.2019 31.10.2019 6.9.2019
552 ProFolklorika

nájomná

prenájom priestorov 652,44

 +

18.10.2019 18.10.2019 6.9.2019
553 ProFolklorika

nájomná

prenájom priestorov 652,44

 +

29.11.2019 29.11.2019 6.9.2019
554 ProFolklorika

nájomná

prenájom priestorov 652,44

 +

13.12.2019 13.12.2019 6.9.2019
555 UFS EKONÓM

nájomná

prenájom priestorov 2 000,00 €

 +

22.11.2019 21.12.2019 6.9.2019
556 Nadácia Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

22.9.2019 22.9.2019 6.9.2019
557 Nadácia Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

20.10.2019 20.10.2019 6.9.2019
558 Nadácia Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

24.11.2019 24.11.2019 6.9.2019
559 Nadácia Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

15.12.2019 15.12.2019 6.9.2019
560 Sahadža Jogas

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

10.9.2019 24.9.2019 6.9.2019
561 PILARES

nájomná

prenájom priestorov 136,00 €

 +

10.9.2019 29.10.2019 6.9.2019
562 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

10.9.2019 10.9.2019 6.9.2019
563 IVALES

nájomná

prenájom priestorov 20,00 €

 +

11.9.2019 11.9.2019 6.9.2019
564 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

4.9.2019 25.9.2019 4.9.2019
565 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

5.9.2019 26.9.2019 5.9.2019
566 METAMORFOZIS

o diele

vystúpenie

 -

25.9.2019 25.9.2019 10.9.2019
567 Divadlo Pavla Trávníčka

o diele

vystúpenie

 -

7.11.2019 7.11.2019 10.9.2019
568 Lucia Pastoreková

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

10.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
569 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

21.10.2019 22.10.2019 10.9.2019
570 Ján Berky

o diele

vystúpenie

 -

21.10.2019 22.10.2019 11.9.2019
571 Alica Donthová

o diele

vystúpenie

 -

1.10.2019 1.10.2019 11.9.2019
572 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

20.9.2019 26.9.2019 11.9.20189
573 Charlies duo

o diele

vystúpenie

 -

15.9.2019 15.9.2019 11.9.2019
574 Marina Lazarič

o diele

vystúpenie

 -

3.10.2019 8.10.2019 12.9.2019
575 František Ferienčík

o diele

vystúpenie

 -

3.10.20189 8.10.2019 12.9.2019
576 Matej Fölöp

o diele

vystúpenie

 -

13.9.2019 13.9.2019 12.9.2019
577 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 320,00 €

 +

16.9.2019 17.9.2019 12.9.2019
578 Marian Bango

o diele

vystúpenie

 -

4.10.2019 4.10.2019 16.9.2019
579 Jana Škultéty

o diele

vystúpenie

 -

4.10.2019 4.10.2019 16.9.2019
580 MARS GROUP

o diele

vystúpenie

 -

5.10.2019 5.10.2019 16.9.2019
581 BAMIL

o diele

vystúpenie

 -

5.10.2019 5.10.2019 16.9.2019
582 KM Racing

nájomná

prenájom priestorov 750,00 €

 +

30.1.2020 30.1.2020 16.9.2019
583 ABBA

o diele

vystúpenie

 -

5.10.2019 5.10.2019 16.9.2019
584 BASTA FIDLI

o diele

vystúpenie

 -

6.10.2019 6.10.2019 16.9.2019
585 CHARLIES DUO

o diele

vystúpenie

 -

8.10.2019 8.10.2019 16.9.2019
586 Robert Takács

o diele

vystúpenie

 -

11.10.2019 11.10.2019 16.9.2019
587 Magic Produktion

o diele

vystúpenie

 -

15.10.2019 15.10.2019 16.9.2019
588 Anton Majerčík

o diele

vystúpenie

 -

17.10.2019 17.10.2019 16.9.2019
589 Sanatórium AT

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

3.12.2019 3.12.2019 16.9.2019
590 HRDZA

o dielo

vystúpenie

 -

23.10.2019 23.10.2019 16.9.2019
591 DC Martin

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

22.10.2019 22.10.2019 16.9.2019
592 Property First

nájomná

prenájom priestorov 315,00 €

 +

17.9.2019 17.9.2019 16.9.2019
593 Alexander Vojček

o diele

vystúpenie

 -

18.9.2019 18.9.2019 17.9.2019
594 Hajnalka Szuczová

o diele

vystúpenie

 -

19.9.2019 19.9.2019 17.9.2019
595 DADABOJA

o diele

vystúpenie

 -

22.9.2019 22.9.2019 17.9.2019
596 FUNNY BAND

o diele

vystúpenie

 -

22.9.2019 22.9.2019 17.9.2019
597 SPOLU OD

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

24.9.2019 24.9.2019 17.9.2019
598 SDB KREDIT

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

30.9.2019 30.9.2019 18.9.2019
599 MK Petržalka

nájomná

prenájom priestorov 0

 

11.10.2019 11.10.2019 18.9.2019
600 Jaroslava Kholová

nájomná

prenájom priestorov 105,00 €

 + 

20.9.2019 30.9.2019 18.9.2019
601 Šimkiová

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €

 +

16.9.2019 28.9.2019 16.9.2019
602 Folklórik

nájomná

prenájom priestorov 468,00 €

 +

17.9.2019 17.9.2019 16.9.2019
603 Marcel Rebro

o diele

vystúpenie

  -

17.10.2019 17.10.2019 18.9.2019
 604 Stanislav Stanek

o diele

vystúpenie

  -

14.10.2019 14.10.2019 18.9.2019
 605 OPHT

o diele

vystúpenie

  -

15.10.2019 15.10.2019 18.9.2019
606 UK Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 1 200,00 €

 +

25.10.2019 26.10.2019 18.9.2019
607 Pro Gymnik

nájomná

prenájom priestorov 304,88 €

 +

26.10.2019 26.10.2019 18.9.2019
608 storno

 

 

609 Pavel Peschl

o diele

vystúpenie

 -

20.10.2019 20.10.2019 18.9.2019
610 Igor Fekete

o diele

vystúpenie

 -

20.10.2019 20.10.2019 18.9.2019
611 Robert Mrva

o diele

vystúpenie

 -

20.10.2019 20.10.2019 18.9.2019
612 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 36,00 €

 +

23.9.2019 23.9.2019 18.9.2019
613 JAGA GROUP

nájomná

prenájom priestorov 1 755,00 €

 +

19.11.2019 19.11.2019 18.9.2019
614 Bonsaj

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

22.9.2019 29.9.2019 18.9.2019
615 Harry Teater

o diele

vystúpenie

 -

22.9.2019 22.9.2019 19.9.2019
616 Jednota dôchodcov

nájomná

prenájom priestorov 0

 

11.11.2019 11.11.2019 20.9.2019
617 OZ Polície 8/8

nájomná

prenájom priestorov 352,44

 +

8.12.2019 8.12.2019 20.9.2019
618 BABYT

nájomná

prenájom priestorov 1 280,00 €

 +

23.9.2019 29.11.2019 20.9.2019
619 Vlastníci bytov Chalupkovej 12

nájomná

prenájom priestorov 315,00 €

 +

24.9.2019 24.9.2019 23.9.2019
620 Vlastníci bytov Vyšehradská 11

nájomná

prenájom priestorov 140,00 €

 +

26.9.2019 26.9.2019 23.9.2019
621 MARIOLA

nájomná

prenájom priestorov 84,00 €

 +

27.9.2019 15.11.2019 23.9.2019
622 AMOS

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

17.12.2019 17.12.2019 23.9.2019
623 Divadlo PaTália

o diele

vystúpenie

 -

10.10.2019 10.10.2019 23.9.2019
624 UMY TO SK

o dielo

služby 5 148,00 €

 -

23.9.2019 30.10.2019 23.9.2019
625 SVB Fedinova

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

22.10.2019 22.10.2019 25.9.2019
626 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

10.9.2019 24.9.2019 25.9.2019
627 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestiorov 90,00 €

 +

11.9.2019 25.9.2019 25.9.20189
628 B.S.C.

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

10.9.2019 26.9.2019 25.9.2019
629 VISIONPRO MEDIA

nájomná

prenájom priestorov 730,00 €

 +

30.9.2019 30.9.2019 25.9.2019
630 HOPIPARK

nájomná

prenájom priestorov 7 €/h.

 +

24.9.2019 19.12.2019 25.9.2019
631 NYX

nájomná

prenájom priestorov 99,00 €

 +

26.9.2019 26.10.2019 25.9.2019
632 Bonsaj

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

6.10.2019 13.10.2019 26.9.2019
633 HAPPY SOUND

o diele

vystúpenie

 -

29.9.2019 29.9.2019 26.9.2019
634 RESMA

nájomná

prenájom priestorov 180,00 €

 +

7.10.2019 7.10.2019 26.9.2019
635 Palky - 5R

o diele

vystúpenie

 -

27.9.2019 27.9.2019 26.9.2019
636 Divesta

nájomná

prenájom priestorov 8,00 €

 +

27.9.2019 27.9.20198 26.9.2019
637 krasy terasy

nájomná

prenájom priestorov 340,00 €

 +

28.9.2019 28.9.2019 26.9.2019
638 Divesta

nájomná

prenájom priestorov 16,00 €

 +

28.9.2019 28.9.2019 26.9.2019
639 FBC Lions

nájoimná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

18.9.2019 30.10.2019 26.9.2019
640 Barbora Májková

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

30.9.2019 30.10.2019 26.9.2019
641 Soňa Ďurkechová

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

1.10.2019 1.10.2019 30.9.2019
642 PILATES

nájomná

prenájom priestorov 120,00 €

 +

1.10.2019 31.10.2019 30.9.2019