Navigácia podľa žánru


Máj 2019

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 344 Pareja-Zelenková

o diele            

vystúpenie

 +

16.10.2019 16.10.2019 6.5.2019
345 Pareja-Laufer

o diele

vystúpenie

 -

27.11.2019 27.11.2019 6.5.2019
346 Iveta Procklová LIVE

o diele

vystúpenie

 -

30.5.2019 30.5.2019 6.5.2019
347 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

6.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
 348 NYX

nájomná

prenájom priestorov 99,00 €

 +

27.5.2019 22.6.2019 9.5.2019
349 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 130,00 €

 +

2.5.2019 30.5.2019 2.5.2019
350 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 182,00 €

 +

15.5.2019 29.5.2019 9.5.2019
351 Tomáš Just

nájomná

prenájom priestorov 156,00 €

 +

7.5.2019 28.5.2019 7.5.2019
352 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

14.5.2019 30.5.2019 9.5.2019
353 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

7.5.2019 28.5.2019 9.5.2019
354 Basta Fidli

o diele

vystúpenie

 -

12.5.2019 12.5.2019 9.5.2018
355 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

13.5.2019 14.5.2019 9.5.2019
356 FBC Lions

nájomná

vystúpenie

 -

6.5.2019 28.5.2019 6.5.2019
357 ŠK Hargašová

nájomná

prenájom priestorov 450,00 €

 +

2.5.2019 30.5.2019 2.5.2019
358 Robert Szabo

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

10.5.2019 17.5.2019 9.5.2019
359 Niekto príde

o diele

vystúpenie

 -

17.6.2019 17.6.2019 9.5.2019
360 Bonsaj

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

26.5.2019 16.6.2019 9.5.2019
361 BKIS

o spolupr.

služby

 

13.6.2019 13.6.2019 9.5.2019
362 Boris Stríbrnský

o diele

služby

 -

17.5.2019 14.6.2019 9.5.2019
363 SKLENKO

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

2.6.2019 2.6.2019 9.5.2019
364 ZUŠ Albrechta

o diele

vystúpenie

 -

6.6.2019 7.6.2019 9.5.2019
365 Evanjelické lýceum

nájomná

prenájom priestorov 0

 

6.6.2019 20.6.2019 9.5.2019
366 SZUŠ ART PEGAS

o diele

vystúpenie

 -

10.6.2019 10.6.2019 9.5.2019
367 ZŠ Budatínska

o diele

vystúpenie

 -

11.6.2019 11.6.2019 9.5.2019
368 ZŠ Budatínska

nájomná

prenájom priestorov 0

 

11.6.2019 11.6.2019 9.5.2019
369 ZUŠ Kowalského

nájomná

prenájom priestorov 352,44 €

 +

13.6.2019 13.6.2019 9.5.2019
370 Monika Pirovits

nájomná

prenájom priestorov 19,00 €

 +

9.5.2019 3.6.2019 9.5.2019
371 Michal Domonkoš

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 13.5.2019
372 Natália Kóšová

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 13.5.2019
373 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

14.5.2019 14.5.2019 13.5.2019
374 ZUŠ Oswalda

nájomná

prenájom priestorov 426,22

 +

3.6.2019 3.6.2019 13.5.2019
375 Prvosienka

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

14.6.2019 14.6.2019 13.5.2019
376 Milujem tanec

nájomná

prenájom priestorov 352,44

 +

18.6.2019 18.6.2019 13.5.2019
377 LEAF

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

19.5.2019 19.5.2019 13.5.2019
378 NUTCRACKER AGENCY

nájomná

prenájom priestorov 747,50 €

 +

20.6.2019 20.6.2019 13.5.2019
379 elledanse

nájomná

prenájom priestorov 750,00 €

 +

21.6.2019 21.6.2019 13.5.2019
380 EtnoDance Kids

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

22.6.2019 22.6.2019 14.5.2019
381 DOLINA

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 14.5.2019
382 Dance Dynasty

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

23.6.2019 23.6.2019 14.5.2019
383 SZUŠ Talentina

nájomná

prenájom priestorov 552,44 €

 +

25.6.2019 25.6.2019 14.5.2019
384 VŠM Trenčín

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

28.6.2019 28.6.2019 14.5.2019
385 art Slnečnice

nájomná

prenájom priestorov 487,50 €

 +

15.6.2019 15.6.2019 14.5.2019
386 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

24.6.2019 25.6.2019 14.5.2019
387 Magistrát Ba

nájomná

prenájom priestorobv 200,00 €

 +

15.5.2019 15.5.2019 14.5.2019
388 Rudolf Tisovský

o diele

vystúpenie

 -

15.5.2019 15.5.2019 14.5.2019
389 Hajnalka Szuczová

o diele

vystúpenie

 -

16.5.2019 16.5.2019 14.5.2019
390 FUNNY BAND

o diele

vystúpenie

 -

19.5.2019 19.5.2019 16.5.2019
391 Rád červených nosov

o diele

vystúpenie

 -

19.5.2019 19.5.2019 17.5.2019
392 Johana Jenčová

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 17.5.2019
393 Pavel Hraška

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 17.5.2019
394 ARTYSUN

nájomná

prenájom priestorov 15,00 €

 +

27.5.2019 27.5.2019 17.5.2019
395 Show Postal

o diele

vystúpenie

 -

22.6.2019 22.6.2019 17.5.2019
396 M.A.Lavorato

o diele

ystúpenie

 -

17.5.2019 17.5.2019 17.5.2019
397 Cinetype

o požičiavaní

služby

 -

20.5.2019 neurč. 20.5.2019
398 Orientálny tanec

nájomná

prenájom priestorov 289,00 €

 +

7.5.2019 25.6.2019 20.5.2019
399 Pavel Lexa

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 22.5.2019
400 Ján Hurtík

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 22.5.2019
401 OKOLOK

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

3.6.2019 25.6.2019 22.5.2019
402 SaS PS

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

22.5.2019 22.5.2019 22.5.2016
403 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

26.5.2019 26.5.2019 22.5.2019
404 SATURN Baláž

o diele

vystúpenie

 -

2.6.2019 2.6.2019 22.5.2019
405 SATURN Kováč

o diele

vystúpenie

 -

2.6.2019 2.6.2019 22.5.2019
406 storno

 

 

 407 SZZ ZO5-7 Pohraničník

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

20.6.2019 20.6.2019 22.5.2019
408 storno

 

 

409 BSC Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 135,00 €

 +

15.5.2019 29.5.2019 22.5.2019
410 OTTO WEITER

o diele

vystúpenie

 -

27.6.2019 27.6.2019 24.5.2019
411 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

27.5.2019 28.5.2019 24.5.2019
412 ARTYSUN

nájomná

prenájom priestorov 15,00 €

 +

27.5.2019 27.5.2019 24.5.2019
413 VI GROUP

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

29.5.2019 29.5.2019 27.5.2019
414 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

29.5.2019 29.5.2019 27.5.2019
415 Kťresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 250,00 €

 +

2.6.2019 30.6.2019 28.5.20189
416 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

4.6.2019 25.6.2019 28.5.2019
417 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

3.6.2019 26.6.2019 28.5.20189
418 Soňa Ďurkechová

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

17.6.2019 17.6.2019 28.5.2019
419 SZUŠ Macharova

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

6.6.2019 6.6.2019 28.5.2019
420 Divadlo v podnájme

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

30.5.2019 30.5.2019 28.5.2019
421 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

22.5.2019 29.5.2019 28.5.2019
422 Martin Alessio Lavorato

o diele

vystúpenie

 -

31.5.2019 31.5.2019 30.5.2019
423 Samuel Šmahel

nájomná

prenájom priestorov 8,00 €

 +

31.5.2019 31.5.2019 30.5.2019
 424 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

4.6.2019 25.6.2019 30.5.2019