Navigácia podľa žánru


Apríl 2019

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 249 Sahadža Joga

nájomná            

prenájom priestorov 40,00 €

 +

2.4.2019 30.4.2019 1.4.2019
250 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 90,00 €

 +

2.4.2019 25.3.2019 1.4.2019
251 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

1.4.2019 24.4.2019 1.4.2019
252 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

7.4.2019 28.4.2019 1.4.2019
253 Efektívne rodičovstvo

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

2.4.2019 14.5.2019 1.4.2019
254 H - probyt

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

8.4.2019 8.4.2019 1.4.2019
255 BSS

nájomná

prenájom priestorov 100,00 €

 +

2.4.2019 2.4.2019 1.4.2019
256 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 356,25 €

 +

1.4.2019 29.4.2019 1.4.2019
257 Lunex Čadca

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

10.4.2019 11.4.2019 2.4.2019
258 AMITY

o diele

vystúpenie

 -

6.5.2019 6.5.2019 2.4.2019
259 storno

 

 

260 EXCLUSICE AGENCY

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

28.6.2019 28.6.2019 2.4.2019
261 ATACAMA

o diele

vystúpenie

 -

6.4.2019 6.4.2019 2.4.2019
262 Hajnalka Szucsová

nájomná

prenájom priestorov 28,00 €

 +

7.4.2019 7.4.2019 2.4.2019
263 DADABOJA

o diele

vystúpenie

 -

7.4.2019 7.4.2019 2.4.2019
264 KARTAGO

o diele

vystúpenie

 -

7.4.2019 7.4.2019 2.4.2019
265 Dětifitness

nájomná

prenájom priestorov 1 425,00 €

 +

12.5.2019 12.5.2019 2.4.2019
266 KO JDS

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

22.5.2019 22.5.2019 2.4.2019
267 Radim Uzel

nájomná

prenájom priestorov 377,50 €

 +

21.10.2019 21.10.2019 2.4.2019
268 Radim Uzel

nájomná

prenájom priestorov 377,50 €

 +

25.11.2019 25.11.2019 2.4.2019
269 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 234,00 €

 +

2.4.2019 30.4.2019 2.4.2019
270 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 182,00 €

 +

3.4.2019 28.4.2019 2.4.2019
271 NYX PS

nájomná

prenájom priestorov 99,00 €

 +

8.4.2019 9.5.2019 2.4.2019
272 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 52,00 €

 +

18.4.2019 25.4.2019 2.4.2019
273 Tomáš Just

nájomná

prenájom priestorov 195,00 €

 +

2.4.2019 23.4.2019 2.4.2019
274 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

17.4.2019 17.4.2019 3.4.2019
275 Róbert Szabo

nájomná

prenájom priestorov 117,00 €

 +

5.4.2019 26.4.2019 3.4.2019
276 Vlastníci B a Np

nájomná

prenájom priestorov 210,00 €

 +

9.4.2019 9.4.2019 3.4.2019
277 Združenie garážnikov HG

nájomná

prenájom priestorov 140,00 €

 +

11.4.2019 11.4.2019 3.4.2019
278 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 104,00 €

 +

3.10.2019 24.4.2019 4.4.2019
279 Gottpreis Ľubomír

nájomná

prenájom priestorov 42,50 €

 +

17.4.2019 17.4.2019 4.4.2019
280 Divesta

nájomná

prenájom priestorov 16,00 €

 +

6.4.2019 6.4.2019 4.4.2019
281 ŠK Hargašova

nájomná

prenájom priestorov 225,00 €

 +

4.4.2019 25.4.2019 4.4.2019
282 Akcent Live

o diele

vystúpenie

 -

16.5.2019 16.5.2019 4.4.2019
283 Babyfit

nájomná

prenájom priestorov 1 050,00 €

 +

8.4.2019 31.5.2019 5.4.2019
284 Karel Príhal

nájomná

prenájom priestorov 600,00 €

 +

4.6.2019 4.6.2019 5.4.2019
285 PLAVCI

o diele

vystúpenie

 -

9.5.2019 9.5.2019 8.4.2019
286 Lúčka

nájomná

prenájom priestorov 957,50 €

 +

17.5.2019 17.5.2019 8.4.2019
287 storno

 

 

288 Milan Straka

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

24.4.2019 24.4.2019 8.4.2019
289 molody.Rusyny

nájomná

prenájom priestorov 900,00 €

 +

11.5.2019 11.5.2019 8.4.2019
290 Peter Lipa ml.

o diele

vystúpenie

 -

8.5.2019 8.5.2019 8.4.2019
291 SZUŠ Železničná

nájomná

prenájom priestorov 1 200,00 €

 +

26.5.2019 16.6.2019 8.4.2019
292 PARTY TIME

o diele

vystúpenie

 -

23.4.2019 23.4.2019 8.4.2019
293 ZUŠ sv. Cecílie

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

21.5.2019 21.5.2019 8.4.2019
294 SZUŠ Balkánska

o diele

vystúpenie

 -

28.5.2019 28.5.2019 8.4.2019
295 SZUŠ Prokofiewova

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 9.4.2019
296 Sebastián Prax

o diele

vystúpenie

 -

10.4.2019 10.4.2019 9.4.2019
297 DUO SERVUS

o diele

vystúpenie

 -

14.4.2019 14.4.2019 9.4.2019
298 Košické folklórne štúdio

o diele

vystúpenie

 -

25.5.2019 25.5.2019 9.4.2019
299 Magistrát hl. m. Bratislava

nájomná

prenájom priestorov 105,00 €

 +

11.4.2019 11.4.2019 9.4.2019
300 Folklórik

nájomná

prenájom priestorov 270,00 €

 +

16.4.2019 18.6.2019 10.4.02019
301 M-ARQ

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

18.5.2019 18.5.2019 10.4.2019
302 Boris Stríbrnský

o diele

služby

 -

12.4.2019 12.4.2019 10.4.2019
303 Simona Babjaková

o diele

služby

 -

22.3.2019 29.3.2019 10.4.2019
304 Mici a Mňau

o diele

vystúpenie

 -

7.4.2019 7.4.2019 7.4.2019
305 Divadlo A. Pallesitza

o diele

vystúpenie

 -

28.4.2019 28.4.2019 12.4.2019
306 Bonsaj

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

14.4.2019 14.4.2019 12.4.2019
307 Váš správca

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

11.6.2019 11.6.2019 12.4.2019
308 Allan Mikušek

o diele

vystúpenie

 -

30.5.2019 30.5.2019 12.4.2019
309 Pavel Drapák

o diele

vystúpenie

 +

30.5.2019 30.5.2019 23.4.2019
310 Saltarello

o diele

vystúpenie

 -

30.5.2019 30.5.2019 23.4.2019
311 Senzus-Peschl

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 23.4.2019
312 Senzus - Fekete

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 23.4.2019
313 Senzus - Mrva

o diele

vystúpenie

 -

24.5.2019 24.5.2019 23.4.2019
314 Soňa Ďurkechová

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

29.4.2019 29.4.2019 24.4.2019
315 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

25.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
316 Peter Bulík

o diele

porota

 -

27.4.2019 27.4.2019 25.4.2019
317 Zvuky cez ruky

o diele

vystúpenie

 -

25.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
318 Charlies Duo

o diele

vystúpenie

 -

28.4.2019 28.4.2019 25.4.2019
319 NELA PRODUCTION

o diele

vystúpenie

 -

12.11.2019 15.11.2019 25.4.2019
320 Guitarritos

o diele

vystúpenie

 -

26.4.2019 26.4.2019 25.4.2019
321 KĽUD

o diele

vystúpenie

 -

27.4.2019 27.4.2019 25.4.2019
322 Šimková

nájomná

prenájom priestorov 66,50 €

 +

6.5.2019 24.6.2019 26.4.2019
323 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

5.5.2019 26.5.2019 26.4.2019
324 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

7.5.2019 28.5.2019 26.4.2019
325 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

9.5.2019 30.5.2019 26.5.2019
326 Monika Bódiová

nájomná

prenájom priestorov 105,00 €

 +

14.5.2019 25.6.2019 29.4.2019
327 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 70,00 €

 +

6.5.2019 29.5.2019 29.4.20189
328 KDH

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

7.5.2019 7.5.2019 29.4.2019
329 SPOLU

nájomná

prenájom priestorov 40,00 €

 +

24.5.2019 24.5.2019 29.4.2019
330 Marta Eder

nájomná

prenájom priestorov 60,00 €

 +

6.5.2019 6.5.2019 29.4.2019
 331 AVON Ladie

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

27.5.2019 27.5.2019 30.4.2019
 332 Reflectangulo

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

6.5.2019 12.6.2019 30.4.2019
 333 Katarína Hájeková

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

24.5.2019 24.5.2019 30.4.2019
334 TŠ Nezábudka

o diele

vystúpenie

 -

4.5.2019 4.5.2019 30.4.2019
 335 DADABOJA

o diele

vystúpenie

 -

5.5.2019 5.5.2019 30.4.2019
336 CHARLIES DUO

o diele

vystúpenie

 -

5.5.2019 5.5.2019 30.4.2019
337 SSUŠ Anim. tvory

nájomná

prenájom priestorov 50,00 €

 +

3.5.2019 3.5.2019 30.4.2019
338 Andrej Šeban

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2019 23.5.2019 30.4.2019
339 Juraj Kalász

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2019 23.5.2019 30.4.2019
340 Marian Ševčík

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2019 23.5.2019 30.4.2019
341 Peter Korman

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2019 23.5.2019 30.4.2019
342 Andrej Farkas

o diele

vystúpenie

 -

23.5.2019 23.5.2019 30.4.2019
343 Adriana Totiková

nájomná

prenájom priestorov 19,00 €

 +

1.5.2019 31.5.2019 30.4.2019