Navigácia podľa žánru


December 2018

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Názov zmluvy

Predmet          

Cena vrátaneDPH

+/-

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy

 796 Charlies Duo

o diele           

vystúpenie

  -

9.12.2018 9.12.2018 4.12.2018
797 Dadaboja

o diele

vystúpenie

  -

9.12.2018 9.12.2018 4.12.2018
798 Štefan Papp

nájomná

prenájom priestorov 156,00 €

 +

5.12.2018 19.12.2018 4.12.2018
799 Jozef Ferenčák

nájomná

prenájom priestorov 156,00 €

 +

4.11.2018 18.12.2018 4.12.2018
 800 Dušan Školník

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

3.12.2018 17.12.2018 4.12.2018
801 OZ OKOLO ROKA

nájomná

prenájom priestorov 300,00 €

 +

15.12.2018 15.12.2018 5.12.2018
802 FBC Lions

nájomná

prenájom priestorov 247,50 €

 +

3.12.2018 18.12.2018 5.12.2018
803 PS NYX

nájomná

prenájom priestorov 99,00 €

 +

5.12.2018 5.1.2019 5.12.2018
804 Robert Vreštiak

nájomná

prenájom priestorov 127,85 €

 +

7.12.2018 15.12.2018 5.12.2018
805 Ľubomír Bulík

nájomná

prenájom priestorov 78,00 €

 +

6.12.2018 20.12.2018 5.12.2018
806 Vladimír Kubrický

nájomná

prenájom priestorov 30,00 €

 +

12.12.2018 12.12.2018 5.12.2018
807 Borkáčik

nájomná

prenájom priestorov 400,00 €

 +

23.1.2019 23.1.2019 5.12.2018
808 Ľuboš Straka

o diele

vystúpenie

 -

4.12.2018 4.12.2018 5.12.2018
809 Tomáš Drábik

nájomná

prenájom priestorov 1 000,00 €

 +

22.2.2019 22.2.2019 5.12.2018
810 Dniel Přibáň

nájomná

prenájom priestorov 450,00 €

 +

22.1.2019 22.1.2019 5.12.2018
811 EXCLUSIVE AGENCY

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

9.1.2019 9.1.2019 5.12.2018
812 EXCLUSIVE AGENCY

nájomná

prenájom priestorov 500,00 €

 +

8.2.2019 8.2.2019 11.12.2018
813 Kremienok

nájomná

prenájom priestorov 1 915,00 €

 +

25.1.2018 26.1.2018 11.12.2018
814 Kresťanské centrum

nájomná

prenájom priestorov 200,00 €

 +

6.1.2019 27.1.2019 11.12.2018
815 Sahadža Joga

nájomná

prenájom priestorov 32,00 €

 +

8.1.2019 29.1.2019 11.12.2018
816 Šimková

nájomná

prenájom priestorov 66,50 €

 +

14.1.2019 25.2.2019 11.12.2018
817 Mária Szedlárová

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

8.1.2019 28.2.2019 11.12.2018
818 BETTY

nájomná

prenájom priestorov 80,00 €

 +

7.1.2019 30.1.2018 11.12.2018
819 OZ Reflectangulo 361

nájomná

prenájom priestorov 162,50 €

 +

9.1.2019 20.2.2019 11.12.2018
820 HAPPY SOUND

o diele

vystúpenie

 -

16.12.2018 16.12.2018 11.12.2018
821 Jana Hulínová

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

12.12.2018 13.12.2018 11.12.2018
823 František Báleš

o diele

vystúpenie

 -

14.12.2018 14.12.2018 13.12.2018
824 Planéta zážitkov

o diele

vystúpenie

 -

28.1.2018 28.1.2018 13.12.2018
825 REVO TATRY

nájomná

prenájom priestorov 150,00 €

 +

13.12.2018 13.12.2018 13.12.2018
826 Ladislav Benček

nájomná

prenájom priestorov 26,00 €

 +

12.12.2018 12.12.2018 13.12.2018
827 City Dance

nájomná

prenájom priestorov 240,00 €

 +

16.12.2018 16.12.2018 13.12.2018
828 CMŠ Mazzarellovej

nájomná

prenájom priestorov 160,00 €

 +

17.12.2018 17.12.2018 13.12.2018
829 Komorná opera

nájomná

prenájom priestorov 31,00 €

 +

1.1.2019 31.12.2019 17.12.2018
830 Gottpreis Ľubomír

nájomná

prenájom priestorov 52,50 €

 +

20.12.2018 20.12.2018 17.12.2018
831 Dallmayr

o nájme

služby

 

1.1.2019 neurč. 19.12.2018
832 SUN DANCE ACADEMY

nájomná

prenájom priestorov 1 200,00 €

 +

18.1.2018 18.1.2018 19.12.2018
833 ZUŠ Madaraszovej

o diele

vystúpenie

 -

19.12.2018 19.12.2018 19.12.2018
834 OZ ARS IUVENTUTIS

nájomná

prenájom priestorov 42,00 €

 +

21.12.2018 21.12.2018 19.12.2018
835 Nadácia Konzervatória Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

27.1.2018 27.1.2018 19.12.2018
836 Nadácia Konzervatória Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

17.2.2019 17.2.2019 19.12.2018
837 Nadária Konzervatória Tolstého

o diele

vystúpenie

 -

24.3.2018 24.3.2018 19.12.2018
838 SZŠ Montessori

o diele

vstúpenie

 +

20.12.2018 20.12.2018 21.12.2018
839 Maxwell Onuoha

o diele

vystúpenie

 -

21.12.2018 21.12.2018 21.12.2018