PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Pokyny a informácie o VO v KZP ....

Verejný obstarávateľ Kultúrne zariadenia Petržalky - profil TU

Súhrnná správa - tu

Súhrná správa2 - tu

Súhrnná správa 3 - tu

Súhrnná správa 4 - tu

Súhrnná správa 1/2015 - tu

Súhrnná správa 2/2015 - tu

Súhrnná správa 3/2015 - tu

Súhrnná správa 4/2015 - tu

Súhrnná správa 2/2017 - tu

Súhrnná správa 4/2017 - tu

Súhrnná správa 4/2018 - tu