Navigácia podľa žánru


Pozývame vás na oslavu 100. výročia pripojenia Petržalky k Československu!

Mestská časť Bratislava-Petržalka vás pozýva na 

oslavu 100. výročia pripojenia Petržalky k Československu.

Oslavy sa budú konať v stredu 14. augusta 2019 na Tyršovom nábreží (Magio pláži) v Bratislave... 

 


Bratislavská Petržalka si tento rok pripomenie 100. výročie pripojenia k ČSR. Pri tejto príležitosti pripravuje mestská časť niekoľko podujatí a sprievodné akcie. "Pripojenie Petržalky k ČSR je preukázateľne významným krokom ako pre Petržalku, tak i pre Bratislavu, a preto by sme 100. výročiu mali venovať zvýšenú pozornosť a pripomenúť túto historickú udalosť verejnosti na oboch brehoch Dunaja," uvádza samospráva. Po skončení prvej svetovej vojny začali tvoriť mocnosti v Paríži v novembri 1918 nové hranice. Petržalka pripadla Maďarsku, keďže hranica medzi ČSR a Maďarskom pri Bratislave prechádzala stredom Dunaja. Z Petržalky sa tak stala pohraničná obec na okraji krajiny. "Hrozil ekonomický úpadok, keďže nemeckí a rakúski podnikatelia rozmýšľali nad zrušením výroby a odsťahovaním sa. Zároveň pre mesto Bratislava bolo životne potrebné hranicu posunúť čím viac od Bratislavy. Nikto nemal záujem, aby sa zopakovali udalosti roku 1809, keď francúzske napoleonovské delá stáli v Petržalke a pálili na mesto," približuje mestská časť. Zo strategických dôvodov československá vláda žiadala pripojiť aj bratislavské predmostie, ktoré vojenské velenie žiadalo posunúť až k Neziderskému jazeru. To však bolo zamietnuté. Dohodové štáty súhlasili len s pripojením Petržalky a nová úprava hranice bola potvrdená 11. augusta 1919. Avšak vojsko Maďarskej republiky odmietalo Petržalku opustiť. Obsadenie Petržalky sa uskutočnilo nadránom 14. augusta 1919. 

 


V rámci celodenného PROGRAMU 14.8.2019 sa od 10:00 h môžete tešiť na komentované prehliadky, výstavy, ukážky a prezentácie historických uniforiem a vojsk z obdobia rokov 1918 – 1945 v bunkroch B-S 8 „Hřbitov“, B-S 6 „VRBA“ a „Lány“ a od 17:30 h sú pre vás pripravené rozhovory s odborníkmi a nadšencami histórie, otvorenie výstavy k 100. výročiu pripojenia Petržalky k ČSR a hudobné vystúpenia so slovenskými skupinami Funny Fellows a Paper Moon na Tyršovom nábreží (Magio pláži) v Bratislave. Záver osláv 100. výročia pripojenia Petržalky k ČSR zavŕši ohňostroj.

Komplet PROGRAM a trasa prehliadky - bunkre