KERAMKO

keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov

Na KERAMKU si dieťa osvojí základy práce s hlinou, modelovania a zdobenia keramiky - keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov

lektor : Mgr. Zuzana Guľová /0917 711 090, zuzana.gulova@kzp.sk/

CC Centrum má pec na vypaľovanie keramiky a elektrický hrnčiarský kruh.

 

 

 

CC Centrum

  19.09.2019 | 15:00-16:00, 16:00-17:00

  Pre deti

 2,50

KERAMKO

Podobné podujatia