Navigácia podľa žánru


Predajné miesto Ticketportal

Od septembra 2012 sme v našich dvoch pokladniciach
 
zriadili predajné miesta siete Ticketportal.
Záujemcovia si tak môžu zakúpiť vstupenky na rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia v pokladnici Domu kultúry Zrkadlový háj (Rovniankova 3) a v pokladnici Domu kultúry Lúky (Vígľašská 1)
Viac informácií nájdete : http://www.kzp.sk/vstupenky