Navigácia podľa žánru


Momentum musicum

Je cyklus komorných koncertov, ktorý sa pravidelne koná v CC Centre už od r. 1997.
Cyklus ponúka návštevníkom príjemne strávené nedeľné popoludnia pri kvalitnej  vážnej hudbe.
Od januára 2012 sa dramaturgia koncertov v CC Centre zameriava na hudobné dvojportréty - dvojkoncerty, prostredníctvom ktorých sa pred poslucháčmi stretnú renomovaní hudobní interpreti s mladými talentovanými hudobníkmi, žiakmi základných umeleckých škôl a študentami konzervatórií.
 
Novinkou dramaturgie cyklu Momentum musicum je hovorené slovo, moderátor koncertov - hudobný dramaturg Adrian Rajter predstaví návštevníkom hudobné dielo a interpretov, v snahe čo najviac zainteresovať publikum do hudobného diania a vytvoriť tak nový priestor pre menej formálnu komunikáciu medzi poslucháčmi a hudobníkmi.